Uschlé akáty na náměstí Míru vyměnil Nový Bor za nové

Čtrnáct nových akátů nahradilo uschlé předchůdce na letos zkolaudovaném náměstí Míru v Novém Boru. V rámci reklamace žádalo město jejich výměnu po sdružení firem SaM, a.s. a ZEPS, s.r.o., které rekonstruovalo v loňském roce náměstí za 24 milionů korun včetně mobiliáře a zeleně.

„Protože ani jeden ze čtrnácti akátů před budovou školy, které se sázely loni na podzim a přišly na 61 tisíc korun, nenarašil, reklamovali jsme je u dodavatele a žádali výměnu. Obě firmy se k nedostatku přihlásily a začátkem listopadu, v době vegetačního klidu, nechaly vysadit nové akáty,“ řekl Lukáš Michvot z odboru rozvoje města.

Vedle stromořadí akátů, které lemuje prostor před základní školou, jsou v každém ze čtyř rohů středové plochy vysazené vzrostlé sakury za necelých 20 tisíc korun. Péči o ně musí podle smlouvy zajistit sdružení firem po dva roky od předání stavby. Rekultivační a udržovací práce zahrnují například pravidelné odplevelení, řezy stromů nebo zálivku podle potřeby, a to včetně zimního období.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient