Uherské Hradiště spočítalo náklady na zimní údržbu

(Aktualizováno před )

Přes to, že uplynulé zimní období (listopad 2017 – březen 2018) nepřineslo žádné výrazné extrémy a mimořádné situace, byly náklady na zimní údržbu asi o 45% vyšší než v předcházejícím zimním období. V uvedeném časovém rozmezí vynaložilo město na údržbu svých silnic a chodníků 2,9 milionu korun. V rozpočtu města zůstává na zimní údržby přes 300 tisíc korun. Tyto prostředky budou sloužit jako rezerva pro zajištění zimní údržby v závěru roku.
Důvodem vyšších nákladů oproti stejnému období loňského roku (2,06 milionu) je zejména dlouhodobé kolísání teplot kolem bodu mrazu, což obnášelo více dnů, kdy byla zhotovitelem zajišťována hotovost. Také bylo nutné častěji opakovaně reagovat zásahem zimní údržby na vzniklou situaci díky tání a opětovnému namrzání komunikací.

„Bylo by chybou nalhávat si, že minulé zimní období se obešlo bez problémů. Napříště musí být lepší například kontinuita zásahu v době, kdy to vyžaduje průběh počasí a stav komunikací,“ sdělil místostarosta města Zdeněk Procházka. „V budoucnu budeme muset přesněji dohlédnout také na používání posypových materiálů, aby nedocházelo k přesolování. Množství posypové soli je nepříznivé pro stav komunikací i okolní travnaté plochy“ dodal místostarosta.

Z hlediska klimatických podmínek, nákladů a počtu zásahů zimní údržby je v dlouhodobém srovnání možné hodnotit minulé zimní období jako průměrné.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz