U cyklostezky Děbolín – sv. Barbora porostou nové stromy

Ve středu 28. listopadu 2018 byl ukončen projekt výsadby stromořadí podél cyklostezky Děbolín – sv. Barbora. Cílem projektu byla liniová výsadba zeleně, která splní krajinotvornou a estetickou funkci spočívající v zachování původního vzhledu krajiny.

Realizací došlo k posílení ekosystémové zeleně. Byla vysázena tato skladba 42 ks dřevin: javor klen, lípa velkolistá, dub letní, buk lesní, bříze bělokorá, jírovec maďal.

Celkové náklady projektu: 229 220 Kč vč. DPH
Z toho poskytnutý nadační příspěvek od Nadace ČEZ: 149 982 Kč
Podíl města: 79 238 Kč
Výsadbu stromů prováděla firma: Zahradní architektura Tábor s.r.o.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient