Turnovský pramen Boží voda není pitný, nesplnil hygienické limity

(Aktualizováno před )

Odbor životního prostředí provedl pravidelnou kontrolu pramenů vody na území města Turnova. Pramen Valdštejn je pitný, ale pramen Boží voda nevyhovuje všem limitům a není do odvolání pitný.
Prameny vody byly dne 14. června 2018 podrobeny pravidelnému laboratornímu přezkoumání kvality vody. Rozbor vody kontroluje všechny hygienické limity požadované vyhláškou Ministerstva zdravotnictví České republiky.
Pramen Boží voda po půl roce nesplnil všechny hodnocené ukazatele, a proto není až do odvolání pitný. Pramen pod Valdštejnem i nadále vyhovuje všem limitům a je pitný.

Diskuze

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz