Třetí etapa regenerace sídliště Jih je kompletní

Slavnostním otevřením dokončené stavby byla 13. prosince 2018 po dvouleté přípravě a šesti měsících výstavby završena třetí etapa regenerace sídliště Jih v Písku. Investiční akci za téměř 12 milionů korun včetně DPH provedla společnost Eurovia CS, a. s.

„V prostoru vymezeném ulicemi Truhlářská a Smrkovická jsou opraveny chodníky, veřejné osvětlení i komunikace. Došlo rovněž k překládce některých inženýrských sítí, odvodnění ploch a částečné obnově zeleně. Na jaře příštího roku bude provedena výsadba stromů a osetí ploch travním semenem. Na konci Truhlářské ulice bylo vybudováno malé obratiště pro osobní vozidla, díky kterému bude zajištěn bezpečnější provoz. Chodníky jsou vybaveny bezbariérovými přístupy a upraveny byly i nájezdy do garáží,“ informuje Jan Venclík z odboru investic a rozvoje.

„Obyvatelé zmíněné lokality mají za sebou jistě náročné období a zaslouží si poděkování za trpělivost a toleranci. Ze strany města byla maximální snaha o to, aby práce na regeneraci sídliště probíhaly v souladu s harmonogramem prací souvisejících s výměnou teplovodního potrubí, které zde prováděla písecká teplárna,“ říká starostka Eva Vanžurová a dodává: „Věříme, že výsledek přispěje k příjemnějšímu životu na tomto sídlišti.“.

Jihovýchodní a centrální část sídliště Jih byla zvelebena ve dvou předcházejících etapách regenerace v letech 2013 a 2014. „Místní hodnotili příznivě například odstranění výškových rozdílů na komunikacích pro pěší a cyklisty. Spokojeni byli také s doplněním lamp veřejného osvětlení v místech, kde světla dosud nebyla nebo byla již nefunkční. Stav vnitrobloků panelového sídliště esteticky pozvedly terénní úpravy a doplnění zeleně i mobiliáře,“ doplňuje Jan Venclík. Město investovalo do regenerace sídliště v obou předchozích etapách zhruba 15 milionů korun s DPH, část nákladů pokryla dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Také pro výše uvedenou třetí etapu město požádalo o příspěvek ze Státního fondu rozvoje bydlení. Každé z realizací předcházela anketa mezi obyvateli. Na základě jejich podnětů byl například navýšen počet laviček a odpadkových košů.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Na co si dát pozor při výběru fotovoltaiky a tepelného čerpadla?

Výběr fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla znamená investici, která bude mít vliv na naši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že výběrem správného systému můžeme ušetřit spoustu peněz a snížit naši uhlíkovou stopu. Proto se při výběru obou zařízení musíme zaměřit na některé klíčové body, abychom měli jistotu, že jsme udělali nejlepší možnou volbu.

Znáte hlavní města světa?

Světové metropole jsou města, která hrají klíčovou roli v globálním ekonomickém, kulturním a politickém systému. Tyto města často představují kulturní a historická centra, kde se nacházejí ikonické stavby, muzea a památky. Tento kvíz se zaměřuje na hlavní města největších světových ekonomik a stává se tak skvělou příležitostí procvičit si své znalosti o hlavních městech po celém světě.

Co je CE certifikace a pro koho je důležitá?

Označení CE je důkazem, že výrobce nechal výrobek posoudit a ten splňuje zdravotní, bezpečnostní a environmentální požadavky. Tahle certifikace vám jednak dodá na důvěryhodnosti, jednak