Třebíč má starostu i městskou radu

Nově zvolení zastupitelé na svém ustavujícím zasedání v úterý 20. listopadu zvolili starostou Pavla Pacala. Prvním místostarostou byl zvolen Miloš Hrůza, dalšími zvolenými místostarosty jsou Pavel Janata a Vladimír Malý.

Zastupitelé odsouhlasili, že Rada města Třebíče bude mít devět členů. Neuvolněnými radními kromě starosty a místostarostů budou Zuzana Kratochvílová, Martina Bártová, Jan Burda, Milan Zeibert a Svatava Křížová.

Pavel Pacal poděkoval předchozímu starostovi Pavlu Janatovi za odvedenou práci. „Některé věci je potřeba zachovat, jiné změnit, upravit nebo zlepšit. Chtěl bych, aby se na jednání zastupitelstva vrátila kultivovanost, aby negativní emoce a zášť nahradil respekt a úcta k názorům druhých,“ uvedl po svém zvolení nový starosta Pavel Pacal.

Zmínil také, že vítá konstruktivní návrhy, které mohou věci posunout dopředu. „Nabízím otevřené dveře na radnici, možnost podílet se na věcech veřejných. Těším se na spolupráci a jsem velmi rád, že mohu pracovat pro své rodné město,“ doplnil Pavel Pacal.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient