Táňa Klementová přednášela v Boskovicích o biblických dějinách židů

I toto úterý pokračoval cyklus přednášek Mgr. Táni Klementové o židech, tentokrát na téma Biblické dějiny židů. Návštěvníci se se dozvěděli o vzniku židovského národa, které se datuje zhruba do 3. tisíciletí před naším letopočtem do oblasti Malé Asie, tehdejšího Babylonie a Egypta. Přednášející nezůstala jen u období 1. a 2. Betlémského chrámu, který byl zničen v roce 70 n.l., ale pokračovala do doby příchodu židů do Španělska, odkud se v důsledku potírání judaismu a násilném pokřesťanštění vystěhovalo 200.000 židovských rodin do Portugalska, Východní Evropy, Anglie, Turecka a Izraele.

Vysvětlila také rozdíly mezi judaismem, křesťanstvím a muslimy. Přestože jsou tato náboženství monoteistická a vycházejí ze Starého zákona, tak v průběhu dějin došlo k jejich odtržení. Také pokračovala ve vyprávění o tóře, talmudu, o rabínech a jejich působení v židovské komunitě. Svoji přednášku oživila několika knihami o Starém zákoně a židech v době před naším letopočtem.

Poslední přednáška z tohoto cyklu proběhne opět v Obecním židovském domě a to dne 18. 12., tentokrát na téma Chanuka, židovské svátky.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient