Zemědělci očekávají letos nižší sklizně, klesá i produkce řepky, řešením je automatizace a modernizace

První letošní odhady sklizně nejsou příznivé. U základních obilovin statistici očekávají pokles o půl milionu tun, coz ji asi sedmiprocentní pokles. Důvodem je opožděné zahájení sklizně z důvodu chladného a deštivého jara.