Summer Ending

(Aktualizováno před )

Za­kon­če­ní léta ve vel­kém stylu pro všech­ny vě­ko­vé ka­te­go­rie. Dvě per­fekt­ní stage EDM a OL­DIES & MI­LE­NI­UM za­ru­čí je­di­neč­nou párty za do­pro­vo­du těch nej­lep­ší DJs 😉 Ne­bu­dou chy­bět sou­tě­že o volný vstup, wel­co­me drin­ky, krás­né ta­neč­ni­ce s hos­tes­ka­mi a skvě­lá at­mo­sfé­ra. Sum­mer En­ding v so­bo­tu 1.9. na Skal­kách od 20:00 😉

Místo ko­ná­ní: am­fi­te­átr Skal­ky

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz