Search
Close this search box.

Studie prověřuje řešení západního obchvatu Krnova

Obyvatelé ulice Partyzánů by mohli vyprávět, co obnáší bydlet u komunikace, po níž projedou denně stovky kamionů. Nejen jejich život by měl v budoucnu zlepšit západní obchvat města, který propojí ulice Bruntálskou a Albrechtickou, aniž by se dotknul bytové zástavby. Na jeho řešení v současné době pracují projektanti Dopravoprojektu Ostrava. A to na objednávku města Krnova, které si u nich aktualizaci technické studie objednalo.

Aktualizace vychází z devět let starého projektu, jehož zadavatelem bylo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR. „Cílem studie v roce 2009 bylo zejména prověřit a upřesnit možnosti vedení západního obchvatu odklonem ze stávající silnice I/45 na rozhraní Brantic a Krnova, přes nezastavěnou pahorkatou část města na Ježníku až k silnici I/57 mezi Krnovem a Krásnými Loučkami. Záměrem současné aktualizace technické studie je zejména prověření parametrů technického řešení původně navrženého obchvatu s aktuálně platnou legislativou a nahrazení původních mimoúrovňových křižovatek na začátku a konci obchvatu za jiný, ekonomičtější tvar křižovatky. My doporučujeme turbookružní křižovatky, které zvyšují kapacitu i průjezdnost a eliminují kolizní místa,“ uvedl zástupce Dopravoprojektu Róbert Lenčucha.

Trasa západního obchvatu je situována v nezastavěném území, do něhož umístit novostavbu komunikace není jednoduché především z důvodu členitého terénu s velkým převýšením. „Z hlediska rozsahu střetu s urbanizovaným prostředím je ale zájmové území příznivé – k zastavěné oblasti trasa přiléhá pouze v místě křížení údolí Ježnického potoka, kde je nejbližší zástavba vzdálena asi 90 metrů, a dále v místě napojení na stávající silnici I/45 do Bruntálu. Tady je vzdálenost stávající komunikace k obytné zástavbě minimálně 45 metrů. Stavba také nevyžaduje žádné demolice budov,“ řekl Róbert Lenčucha.

Komunikace obchvatu, která má délku 3,3 kilometru, je navržena jako dvoupruhová, v místě křižovatek a také v úsecích ve stoupání ale bude počet pruhů vyšší. Její součástí jsou dva mostní objekty dlouhé 171 a 185 metrů. Jeden v místě křížení s polní cestou a bezejmenným potokem, druhý nad Ježnickou ulicí. Výška konstrukce bude v některých místech až 15 metrů nad terénem. Odhad stavebních nákladů v cenách roku 2018 je tři čtvrtě miliardy korun.

„Západní obchvat je klíčová stavba a budeme se snažit, aby byla provedena v co nejkratším čase. Co nejdříve také budeme po ŘSD požadovat vizualizace, a to nejen u přemostění Ježnické ulice, aby lidé mohli vidět, jak výrazně stavba naruší krajinu,“ uvedl starosta Tomáš Hradil. První ze série jednání s ŘSD se uskuteční již v pondělí 10. prosince.

Pořízení aktualizace technické studie stojí 730 tisíc korun. Na financování se rovným dílem podílí město Krnov a formou dotace Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57. Studie bude hotová v lednu. Až ji město obdrží, předá ji Ředitelství silnic a dálnic ČR s požadavkem na zařazení západního obchvatu Krnova do plánu investic Státního fondu dopravní infrastruktury. Jak upozornil projektant, projednání stavby bude s ohledem na vlastnické vztahy a velký zásah do nezastavěného území složité, časový horizont, kdy by mohlo dojít k realizaci, odhadl na více než deset let.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient