Studentky veteriny z Českých Budějovic byly velmi úspěšné v mezinárodní soutěži

(Aktualizováno před )

Studenti oboru Veterinářství SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky z Českých Budějovic se ve dnech 21. 10. – 24. 10.2018 účastnili mezinárodní soutěže „Pohár ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR“. Soutěž se konala opět v Praze v Lysolajích a naši studenti obsadili v této mezinárodní soutěži druhé místo.

Soutěže se účastnilo několik veterinárních škol z České republiky a ze Slovenska. Každou školu reprezentuje vždy jedno čtyřčlenné družstvo. To naše tvořily studentky 4. ročníků: Monika Hübnerová, Magdalena Landová, Nikola Tešná a Tereza Toušková, pod vedením MVDr. Lucie Mašátové.

Práce soutěžících v několika soutěžních disciplínách hodnotila pětičlenná porota. 1. soutěžní disciplínou prvního dne byla prezentace na téma: „Kraj, město a škola, kde studuji.“ Studenti hovořili o tom, co je vedlo ke studiu veterinární problematiky, proč si právě tuto střední školu vybrali. Hovořili o svém studiu, výuce a praxích. Ve své prezentaci také představovali kraj a město, ve kterém se škola nachází.

Samotnou prezentaci přednášel jeden student, druhý překládal do angličtiny. Hodnotilo se zpracování zadaného tématu, informační úroveň prezentace, projev a jazyková úroveň (včetně angličtiny).
2. disciplínou byl písemný test znalostí. Testu se účastnili všichni studenti. Test obsahoval otázky převážně z veterinární problematiky.

3. disciplína druhého dne byla soutěž v odborných dovednostech v laboratořích. Opět se účastnili všichni členové družstva, soutěžilo se v laboratořích mikrobiologie. Úkoly se týkaly oboru hematologie, oboru chemie a oboru patologie.

4. soutěžní disciplínu představovala prezentace na téma: „Mé budoucí odborné zaměření.“ Studenti prezentovali své ročníkové práce, hodnotili své dosavadní veterinární vzdělání v praxi a hovořili také o svých představách dalšího studia.

Doprovodný program byl opravdu velmi bohatý. Soutěžící si prohlédli památky na Hradčanském náměstí, prošli se po Karlově mostě, dále Karlovou ulicí na Staroměstské náměstí.To bylo v neděli, v den příjezdu. V pondělí navštívili studenti ZOO Praha. Prohlídka byla s odborným výkladem, doplněná přednáškou hlavního veterináře ZOO Praha, prezentací, dotazy a diskusí.

V závěrečný den soutěže se konalo také vyhlášení výsledků celé soutěže a předání cen ústředním ředitelem Státní veterinární správy panem MVDr. Zbyňkem Semerádem.

Studentky školy zřizované Jihočeským krajem získaly celkově 2. místo.

Ředitel školy Ing. Břetislav Kábele vyslovil poděkování našim studentům a vyučujícím za přípravu na soutěž a výbornou reprezentaci školy v mezinárodní soutěži.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz