Search
Close this search box.

Studenti si vyzkoušeli, jaké je to být zastupitelem

Vyzkoušet si, jaké to je rozhodovat o tom, co se v České Lípě vybuduje, do čeho se bude investovat, komu poskytnout dar z fondu zastupitelstva, si mohli studenti českolipské obchodní akademie a odborného učiliště. V rámci projektu „Zastupitelem nanečisto,“ který s příchodem nového školního roku spustila radnice a nabídla všem středním školám ve městě, studenti zasedli přímo na místa zastupitelů.

Zasedání zastupitelstva (pro každou školu zvlášť) probíhala v reáliích, takže studenti měli zapnutá hlasovací zařízení, týden dopředu obdrželi materiály k projednávání. O čem se rozhodovalo? O výstavbě bazénu u Sportareálu, záměru koupit rozhlednu na Špičáku a daru občanovi města ve výši 65 000 korun na cestu do zahraničí, kde se konala světová soutěž psů.

Zastupitelstvo řídila starostka Romana Žatecká, materiály předkládal místostarosta Juraj Raninec a studenti – zastupitelé, do toho šli naplno. Spousta otázek, námětů před každým hlasováním.

„Byli skvěle připraveni, je vidět že materiály četli a zajímají se o město, ve kterém žijí. Upřímně jsem nečekala takový průběh, ale jsem za něj velmi ráda. Často slyšíme nářky na naši mládež, ale tady jsme před sebou měli lidi, kteří měli zájem a přemýšleli o tom daném problému a jejich reakce byly velmi relevantní. Škoda, že tak málo škol projevilo zájem, je to jedna z cest, jak si vychovat nové zastupitele,“ uvedla Romana Žatecká.

Po chvílemi vášnivých diskuzích nakonec výstavba bazénu u Sportareálu u studentů prošla, i když u obchodního akademie jen těsně.

Příspěvek na soutěž psů studenti obchodní akademie snížili na 25 000 korun a studenti učňovské školy nejprve schválili plnou částku, a však v bodě „různé“ na závěr zastupitelstva jedna ze „zastupitelek“ napadla výši daru s tím, že částka by se místo na cestu do zahraničí měla věnovat handicapovaným občanům a navrhla a prosadila nové hlasování. V něm padly návrhy na 20 000, 10 000, ale nakonec byly odmítnuty a byla schválena původní plná výše daru.

Záměr koupit rozhlednu na Špičáku dopadl u obou skupin jednoznačně – vyslovily se proti. Studenti to vnímali jako zbytečnost, a především poukazovali na nehospodárnost, neboť se jim nákup za 19,5 mil. korun zdál přemrštěný, a i následná péče o celý Špičák se jim jevila nákladná. Potvrdilo se, že zatímco skuteční zastupitelé se rozhodovali především emočně, současné mladé generaci tato emoce chybí, nemají ji spojenou tím, jak se kdysi na Špičák chodívalo a nijak výrazně ho ke svému životu ve městě nepotřebují.

„Bylo to velmi zajímavé, hodně poučené pro obě strany. My známe názory zastupitelů i občanů, kteří k nám na radnici často chodí nebo píšou, ale málo víme o názorech těchto mladých lidí. Velmi mě překvapilo, jak reagovali na koupi Špičáku, protože tento materiál dopředu neznali a byl jim předložený tzv. na stůl, tedy těsně po zahájení zastupitelstva. Velice rychle se zorientovali a logicky argumentovali. Někteří z nich by ihned mohli zasednout v zastupitelstvu,“ všiml si některých studentských výkonů Juraj Raninec.

„Pokud si studenti odnesli alespoň základní poznání, že je nutné se zajímat o chod města, ve kterém žijí a že na zastupitelstvu se řeší skutečně zásadní věci, které ovlivňují životy jeho obyvatel, pak byl účel splněn,“ dodala starostka.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Tvorba webových stránek: Webklient