Search
Close this search box.

Stromy ve Školní ulici vlastník pokácel kvůli chorobám a bezpečnosti občanů

Šest přibližně devadesátiletých jírovců za zastávkou Školní ve Zlíně prohrálo svůj boj s chorobami, dřevokaznými houbami i dlouholetým nedostatkem prostoru pro kvalitní růst kořenového systému a musely být skáceny. Stromům nepomohlo ani dlouholeté odolávání smogu, posypové soli, stavebnímu ruchu a dalším městským faktorům, které zkracovaly jejich životnost. U frekventované zastávky Školní tak nemohla být garantována bezpečnosti lidí. To potvrdilo i několik nezávislých institucí, které se věnují ochraně přírody. Vlastník stromů, jímž je Univerzita Tomáše Bati, následně zajistí náhradní výsadbu v souladu s doporučením Agentury ochrany přírody a krajiny i České inspekce životního prostředí.

„Lidé se kvůli pokácení těchto stromů obracejí na město a žádají vysvětlení. Tyto stromy však nebyly v majetku města. Rádi však veřejnosti poskytneme informace, které k této události máme. Skutečnost je taková, že snahou všech, vlastníka a úřadů, bylo stromy zachránit. Všechny stavební činnosti tomu byly podřízeny. Dokonce jsme ve snaze stromy zachránit upravili projekt rekonstrukce zastávky. Následné prověřování však zjistilo, že kořenový systém není dobře vyvinutý a je tak značně náchylný k poškození, které z minulosti není možné u dřevin vyloučit,“ vysvětlil Zdeněk Dvořák, mluvčí zlínského magistrátu.

V posudku ČIŽP se například píše, že stromy jsou z hlediska prostorových nároků kořenů zcela nevhodně omezeny a že sice dokážou zajistit stromům výživu, ale kvůli omezenému prostoru to představuje zároveň i nebezpečí možného budoucího selhání stromů z důvodu nedostačujícího ukotvení. Také Agentura ochrany přírody a krajiny v posudku konstatuje, že ač vypadaly stromy nad povrchem velmi vitálně, značné riziko se skrývá právě pod zemí.

„Z výše uvedených důvodů doporučujeme nahradit posuzované jírovce novou výsadbou v témže místě,“ píše se v posudku AOPK. Jako náhradní výsadbu doporučuje AOPK použít kvalitní vzrostlé sazenice domácích druhů, které by vhodně doplňovaly charakter lokality. „Vzhledem ke stavebním úpravám a frekventované lokalitě, a taktéž s ohledem na vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky a závěry České inspekce životního prostředí, vyhodnotil orgán ochrany přírody situaci tak, že setrvání 6 ks jírovců je na dané lokalitě rizikové, nelze vyloučit možné poškození dřevin, v důsledku čehož hrozí riziko statického selhání, a proto povolil jejich kácení s náhradní výsadbou v daném místě,“ konstatovala Vladimíra Pavlovová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

Tvorba webových stránek: Webklient