Search
Close this search box.

Stromy na českolipském sídlišti padnou k zemi

Pět kusů jírovců a jedna bříza na Ladech, kde Severočeská vodárenská společnost provede rekonstrukci vodovodního řadu, mohou být pokáceny. Rozhodl o tom odbor životního prostřední Městského úřadu Česká Lípa.
Odbor životního prostředí (OŽP) tak vyhověl žádosti města a vykácení pěti kusů jírovce maďalu a jednoho kusu břízy bělokoré, které však podmínil tím, že dřeviny budou pokáceny v období vegetačního klidu, tj. v době od 1. 11. do 31. 3., nejlépe v zámrazu, a že kácení a náhradní výsadbu provede odborná firma. Město musí zajistit, že investor a stavební firma budou při stavebních pracích brát ohled k ponechaným okolním dřevinám, porostům a vegetačním plochám.
Zároveň OŽP uložil městu provést náhradní výsadbu – 5 kusů javoru mléč (na pozemku p. č. 5750/89 v k. ú. Česká Lípa) a pět kusů jírovce maďalu (na pozemku p. č. 5750/122 v k. ú. Česká Lípa). Dřeviny budou zapěstované výšky minimálně 200 cm, o průměru kmene minimálně 14 cm, budou vysazeny mimo veškeré inženýrské sítě a jejich ochranná pásma a budou jim zajištěny dostatečně vhodné životní podmínky. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do 12 měsíců od pokácení předmětných dřevin.

OŽP rovněž doporučuje vysázet na místo vykácených dřevin keře, aby došlo k zachování ochranné bariéry.

Ve svém zdůvodnění OŽP kromě jiného uvádí, že si je vědom, že ve vedeném správním řízení dochází ke střetu několika veřejných zájmů, jako je zásobování obyvatel pitnou vodou, kvalita pitné vody, náklady na rekonstrukci vodovodu, zdraví obyvatel města a ochrana zeleně. Na základě veškerých zjištěných skutečností dospěl správní orgán k závěru, že při střetu předmětných veřejných zájmů upřednostní veřejný zájem spočívající v zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou. Vedlo ho k tomu především množství obyvatel, kteří jsou na tomto vodovodním přivaděči závislí z důvodu zásobování kvalitní pitnou vodou. Chápe sice význam zdejší zeleně, ale, jak žadatel uvádí, provedená náhradní výsadba bude směřována do zdejší lokality a bude provedena v minimálně adekvátním množství.
OŽP MěÚ Česká Lípa již jednou rozhodl o povolení kácení dotčených dřevin (29. 5. 2018), ale proti tomu se odvolala Společnost pro trvale udržitelný život. Následně byl celá věc postoupena Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, a ten rozhodnutí českolipského OŽP zrušil a vrátil k novému projednání. To proběhlo a na jeho základě OŽP vydal 21. 11. 2018 nové rozhodnutí.

Proti rozhodnutí lze do 15 dnů podat odvolání.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient