Středočeští hasiči vzdělávali učitele

Příslušníci HZS Středočeského kraje i letos pokračovali ve školení učitelů v oblasti ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Tentokrát se výukových kurzů zúčastnili pedagogové z Rakovnicka, Kladenska, Nymburska a Kutnohorska.

Cílem semináře, který se pro jednotlivé regiony postupně uskutečnil v týdnu od 19. listopadu, bylo seznámit pedagogy s problematikou ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Učitelé dostali informace o možných metodách a formách implementace problematiky běžných rizik a mimořádných událostí do pedagogické praxe a zároveň se seznámili s dostupnými vyučovacími pomůckami, např. pracovními listy Hasičské myši učí děti, publikací Víš, odkud voláš o pomoc na tísňovou linku 112?, příručkou pro školy Když se stane neštěstí a také s podklady pro vzdělávání Hasiči pro školy.

Školení bylo rozděleno na teoretickou a praktickou část. V teoretické části byly pedagogům předávány teoretické informace doplněné o praktické zkušenosti, názorné hrané ukázky, videoukázky, obrázky a realistické předměty. Touto formou se pedagogové seznamují s běžnými riziky, která je mohou potkat, a dozvídají se, jak jim předcházet a jak se co nejlépe zachovat, aby následky nebyly velké. Jednou z nejzajímavějších částí je přednáška a následná diskuze s hasičskou psycholožkou. Praktickou částí letos byly ukázky hašení přenosným hasicím přístrojem a návštěva krajského operačního střediska. V průběhu školení bylo pamatováno i na malé občerstvení.

Na závěr vzdělávacího programu obdržel každý účastník osvědčení o absolvování kurzu vydané krajským ředitelstvím Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz