Středočeský kraj ocenil dobrovolníky

Titulem Dobrovolník Středočeského kraje se od pondělí 28. května 2018 může pyšnit dalších devět Středočechů. Jedním z oceněných je Jaroslav Šebek z Mladé Boleslavi, který je skautským vedoucím a byl oceněn právě za dlouholetou aktivní práci s dětmi. Tituly se udělovaly posedmé v historii.

Jde o ocenění dlouhodobé nebo výjimečné aktivity v dobrovolnické práci. Smyslem ankety je zviditelnit neziskový sektor ve Středočeském kraji jako nezastupitelnou součást občanské společnosti a ocenit dobrovolníky, kteří pomáhají a jsou prospěšní celé společnosti. Odměnou je jim vlastní uspokojení ze smysluplné činnosti.
Všech devět oceněných dobrovolníků se dnes zúčastnilo slavnostního setkání v sídle Středočeského kraje.

Dobrovolníky roku 2017 se stali:

Marie ČERVENKOVÁ z Drahelčic (oblast působení: sociální a zdravotní a oblast kultury, sportu a životního prostředí) za pomoc starším a osamělým lidem, se kterými tráví hodně svého volného času a posiluje jejich socializaci a zabraňuje jejich vyloučení. Je dlouhodobě činná v místních spolcích, je aktivní členkou sboru dobrovolných hasičů Drahelčice, Baráčnické obce.

Jiří PAVLÍČEK z Mělníka (oblast působení: sociální a zdravotní) za dobrovolnickou práci v Centru seniorů Mělník, kde pomáhá se zajištěním aktivního a plnohodnotného života seniorů a péče o dlouhodobě nemocné.

Marie VOLFOVÁ z Dobříše (oblast sociální) za aktivní působení v Klubu důchodců ve Staré Huti. Plánuje, připravuje a realizuje výlety a aktivity pro místní seniory, kterých se velice rádi účastní i ostatní místní občané, i občané z okolních obcí. V klubu důchodců působí od roku 2006. Je členkou spolku Amazonky, který sdružuje bývalé učitelky mateřských a základních škol Dobříšska. V rámci tohoto spolku se účastní mnoha vystoupení a aktivit.

Helena BABIŠOVÁ z Libušína (oblast kultury, sportu a životního prostředí) za aktivní čtyřicetileté působení v oblasti tělovýchovy. Bez jakékoli náhrady vede pravidelně cvičení žen v obci Libušín. Během jejího působení se vystřídaly různé věkové kategorie žen. Tímto zajišťuje aktivní naplnění volného času.

Jiří DVOŘÁK z Úholiček (oblast: výchovná a vzdělávací) za aktivní více než čtyřicetileté působení ve Sboru dobrovolných hasičů. Věnoval se především práci s dětmi, pořádal sportovní i volnočasové akce a je stále aktivní v mnoha oblastech.

Jaroslav ŠEBEK z Mladé Boleslavi (oblast působení: výchovná a vzdělávací) za aktivní dlouhodobou práci s dětmi. Je vedoucím 8. oddílu vodních skautů Mladá Boleslav, ve kterém vyrůstal od roku 1968. Oddíl má velmi bohatou činnost, účast v závodech, soutěžích a MČR. Několikrát účast v ústředních kolech Svojsíkova závodu, přední umístění a tituly Mistrů republiky vodních skautů – Tři jezy.

Petr ŘÍHA z Dobřichovic (oblast kultury) za více než padesátileté působení v oblasti ochotnického divadla, konkrétně v Řevnicích a Dobřichovicích. V roce 2008 byl spoluzakladatelem „Dobřichovické divadelní společnosti“, jejíž je stále principálem, režisérem i hercem. Petr Říha se svou celoživotní dobrovolnou prací významně zasloužil o povznesení kultury ve Středočeském kraji.

Jiří ŠIMÁK z Dolních Břežan (oblast výchovná a vzdělávací a oblast kultury, sportu a životního prostřední) – v dané oblasti působí od roku 1973 a jako dobrovolník pracuje se skupinou napříč generacemi od malých dětí až po seniory. Aktivně se podílí na vzdělávání dětí v oblasti znalostí přírody a ochrany životního prostředí, na pořádání kulturních akcí a fotografických výstav. Realizoval Lhotecký naučný okruh, dlouhodobě se věnuje výchově mladých rybářů, pořádá tábor a dalších tradiční akce v obci, dále pořádá výstavy fotografií s přírodní tématikou.

Milan SPILKA z Radětic (oblast kultury, sportu a ochrany životního prostředí) za aktivní práci ve Sboru dobrovolných hasičů od roku 1978. V roce 2002 založil spolek Radosta na ochranu krajiny. Ve svém volném čase pořádá pochody a seznamování s krajinou, obnovil staré pece na kolomaz včetně popisků a historie. Pořádá kulturní akce, běžecké závody, rybářské závody pro děti, drakiádu, spolupořádá společenské zábavy a plesy. Je též zakladatelem a pokračovatelem masopustu v obci Radětice.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Léto v Česku: Objevte kouzlo Vltavy a jižních Čech

Léto je tady a s ním i doba dovolených a výletů. Pokud plánujete trávit část svých letních dnů doma, v České republice, neměli byste vynechat jižní Čechy, oblast bohatou na historii, kulturu a nádhernou přírodu. A pro všechny milovníky vodních sportů je zde speciální novinka: nová vodácká mapa pro řeku Vltavu.