Search
Close this search box.

Středočeský kraj ocenil dobrovolníky

Titulem Dobrovolník Středočeského kraje se od pondělí 28. května 2018 může pyšnit dalších devět Středočechů. Jedním z oceněných je Jaroslav Šebek z Mladé Boleslavi, který je skautským vedoucím a byl oceněn právě za dlouholetou aktivní práci s dětmi. Tituly se udělovaly posedmé v historii.

Jde o ocenění dlouhodobé nebo výjimečné aktivity v dobrovolnické práci. Smyslem ankety je zviditelnit neziskový sektor ve Středočeském kraji jako nezastupitelnou součást občanské společnosti a ocenit dobrovolníky, kteří pomáhají a jsou prospěšní celé společnosti. Odměnou je jim vlastní uspokojení ze smysluplné činnosti.
Všech devět oceněných dobrovolníků se dnes zúčastnilo slavnostního setkání v sídle Středočeského kraje.

Dobrovolníky roku 2017 se stali:

Marie ČERVENKOVÁ z Drahelčic (oblast působení: sociální a zdravotní a oblast kultury, sportu a životního prostředí) za pomoc starším a osamělým lidem, se kterými tráví hodně svého volného času a posiluje jejich socializaci a zabraňuje jejich vyloučení. Je dlouhodobě činná v místních spolcích, je aktivní členkou sboru dobrovolných hasičů Drahelčice, Baráčnické obce.

Jiří PAVLÍČEK z Mělníka (oblast působení: sociální a zdravotní) za dobrovolnickou práci v Centru seniorů Mělník, kde pomáhá se zajištěním aktivního a plnohodnotného života seniorů a péče o dlouhodobě nemocné.

Marie VOLFOVÁ z Dobříše (oblast sociální) za aktivní působení v Klubu důchodců ve Staré Huti. Plánuje, připravuje a realizuje výlety a aktivity pro místní seniory, kterých se velice rádi účastní i ostatní místní občané, i občané z okolních obcí. V klubu důchodců působí od roku 2006. Je členkou spolku Amazonky, který sdružuje bývalé učitelky mateřských a základních škol Dobříšska. V rámci tohoto spolku se účastní mnoha vystoupení a aktivit.

Helena BABIŠOVÁ z Libušína (oblast kultury, sportu a životního prostředí) za aktivní čtyřicetileté působení v oblasti tělovýchovy. Bez jakékoli náhrady vede pravidelně cvičení žen v obci Libušín. Během jejího působení se vystřídaly různé věkové kategorie žen. Tímto zajišťuje aktivní naplnění volného času.

Jiří DVOŘÁK z Úholiček (oblast: výchovná a vzdělávací) za aktivní více než čtyřicetileté působení ve Sboru dobrovolných hasičů. Věnoval se především práci s dětmi, pořádal sportovní i volnočasové akce a je stále aktivní v mnoha oblastech.

Jaroslav ŠEBEK z Mladé Boleslavi (oblast působení: výchovná a vzdělávací) za aktivní dlouhodobou práci s dětmi. Je vedoucím 8. oddílu vodních skautů Mladá Boleslav, ve kterém vyrůstal od roku 1968. Oddíl má velmi bohatou činnost, účast v závodech, soutěžích a MČR. Několikrát účast v ústředních kolech Svojsíkova závodu, přední umístění a tituly Mistrů republiky vodních skautů – Tři jezy.

Petr ŘÍHA z Dobřichovic (oblast kultury) za více než padesátileté působení v oblasti ochotnického divadla, konkrétně v Řevnicích a Dobřichovicích. V roce 2008 byl spoluzakladatelem „Dobřichovické divadelní společnosti“, jejíž je stále principálem, režisérem i hercem. Petr Říha se svou celoživotní dobrovolnou prací významně zasloužil o povznesení kultury ve Středočeském kraji.

Jiří ŠIMÁK z Dolních Břežan (oblast výchovná a vzdělávací a oblast kultury, sportu a životního prostřední) – v dané oblasti působí od roku 1973 a jako dobrovolník pracuje se skupinou napříč generacemi od malých dětí až po seniory. Aktivně se podílí na vzdělávání dětí v oblasti znalostí přírody a ochrany životního prostředí, na pořádání kulturních akcí a fotografických výstav. Realizoval Lhotecký naučný okruh, dlouhodobě se věnuje výchově mladých rybářů, pořádá tábor a dalších tradiční akce v obci, dále pořádá výstavy fotografií s přírodní tématikou.

Milan SPILKA z Radětic (oblast kultury, sportu a ochrany životního prostředí) za aktivní práci ve Sboru dobrovolných hasičů od roku 1978. V roce 2002 založil spolek Radosta na ochranu krajiny. Ve svém volném čase pořádá pochody a seznamování s krajinou, obnovil staré pece na kolomaz včetně popisků a historie. Pořádá kulturní akce, běžecké závody, rybářské závody pro děti, drakiádu, spolupořádá společenské zábavy a plesy. Je též zakladatelem a pokračovatelem masopustu v obci Radětice.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient