Středočeské památky bilancují návštěvnickou sezonu a lákají na advent

Středočeské památky spravované Národním památkovým ústavem letos přivítaly do konce října více než 786 tisíc návštěvníků. Nejvyhledávanějšími byly hrad Karlštejn (213 tisíc návštěvníků), zámek Konopiště (158 tisíc návštěvníků), hrad Křivoklát (90 tisíc návštěvníků), zámek Žleby (78 tisíc návštěvníků) a zámek Mníšek pod Brdy (52 tisíc návštěvníků). V meziročním srovnání zaznamenal kraj 6% pokles. Vliv na to mělo zejména mimořádně horké léto. Přesto se podařilo téměř třetině objektů návštěvnost zvýšit. A díky bohatému adventnímu programu bude do konce roku ještě mnoho příležitostí k návštěvě hradů a zámků ve středních Čechách.

Důvod vysoké návštěvnosti hradu Karlštejn vidí kastelán Jaromír Kubů ve všeobecné známosti památky. „To, že je Karlštejn stále v přízni návštěvníků, je také tím, že je fotogenický. Pohled od Berounky při výstupu na hrad je v každém ročním období impozantní. Navíc je hrad spojen s českým králem a římským císařem Karlem IV., korunovačními klenoty nebo světově unikátním souborem deskových obrazů Mistra Theodorika v kapli svatého Kříže,“ doplňuje kastelán. Dnes hrad navštěvuje více než 70 % domácích turistů. Před dvaceti lety tomu bylo naopak. Za úspěchem hradu stojí i zajímavá dramaturgie akcí, bohatý kulturní program, který vzniká v souhře správy hradu s městysem a dalšími partnery.

K více než 50% nárůstu návštěvnosti na zámku Hořovice přispělo otevření nové prohlídkové trasy, která se věnuje nejvýznamnějším majitelům a stavebníkům zámku. Obnova střechy zámku, která omezila provoz na čtyři roky a prakticky dovolovala zpřístupnit jen třetinu expozic, skončila v prosinci 2017. Nová návštěvnická trasa je koncipována chronologicky jako vývojová expozice připomínající ve třech místnostech stavebníky zámku pány z Vrbna a ve zbývající části nejvýznamnější majitele knížecí rod pánů z Hanau.

O více než 12,5 tisíce návštěvníků si polepšil středočeský zámek Mníšek pod Brdy. Za dlouhodobě rostoucím zájmem o tuto památku stojí orientace na rodiny s dětmi. „Máme velkou radost z nárůstu návštěvníků. Naše poděkování patří zejména rodičům a prarodičům, kteří k nám vozí své děti. Celoročně otevřené zámecké expozice připravujeme tak, aby se u nás děti nenudily, aktivně se do prohlídek zapojovaly a odnesly si i poučení. Školní zájezdy jsou například zamluvené několik měsíců dopředu,“ dodává Jana Digrinová, zástupkyně kastelána.

Další památka, která zaznamenala meziroční nárůst návštěvnosti, je klášter Sázava. „Díky počítačové hře Kingdom Come zaznamenáváme zvýšený zájem ze strany zejména mladých lidí ve věku 20–35 let. Tito lidé přicházejí na komentované prohlídky poučeni, jsou naslouchaví, bystří a častokrát si porovnávají zážitky ze hry s realitou na místě,“ uvádí ke změně návštěvnické struktury kastelánka kláštera Sázava Jaroslava Matoušová.

Ke sledovaným akcím na památkách v roce 2018 patřila Hradozámecká noc, která celorepublikově překonala rekord v návštěvnosti i počtu zapojených památek. Během večera zavítalo na 102 hradů, zámků a dalších památek po celé republice přes 35 000 návštěvníků. Devátý ročník, který se konal poslední srpnovou sobotu, přilákal do 11 středočeských státních památek 6 700 návštěvníků. V průběhu celého roku se středočeské státní památky zapojily do dalších společných akcí, jako byly např. Dny evropského dědictví, Mezinárodní den památek nebo Víkendy otevřených zahrad.

Do projektu Století republiky se zapojil zámek Hořovice výstavou „Zámek jako internační tábor válečných zajatců“, která přiblížila osudy italských zajatců v roku 1918 v Hořovicích, a hrad Křivoklát s edukačním programem pro školy s názvem „Můj stát“ zaměřeným na rozvoj vztahu dětí k české státnosti.

Rok 2018 představoval pro řadu středočeských státních památek období zahájení významných projektů, stavebních zásahů nebo obnov. Na státním hradě Karlštejn započaly přípravné práce na obnově přízemních a suterénních prostor Císařského paláce a východní části hradního purkrabství. Tam bude do roku 2022 zřízeno moderní návštěvnické centrum a několik expozic. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Na jedné z dominant hradu Křivoklát – Prochodité věži – probíhá v současnosti náročná rekonstrukce střešního pláště. Obnov se dočkaly v roce 2018 některé budovy v areálu zámku Veltrusy. Po dokončení experimentálního zastřešení na hradě Krakovec pokračovaly práce na jeho odvodnění. Po celý rok probíhaly restaurátorské práce v hlavní zámecké budově ve Veltrusech a na stropních freskách Sázavského kláštera. Renesanční zámek Březnice zahájil návštěvnický provoz s nově rekonstruovaným sociálním zařízením. Při stavbě byly odhaleny zbytky původní kamenné podlahy, které může veřejnost zhlédnout pod skleněnou podlahou.

Přestože státní hrady a zámky ve středních Čechách zavřely na konci října své brány (s výjimkou celoročně otevřeného hradu Karlštejn, Křivoklátu a zámku Mníšek pod Brdy) a otevřou se až na jaře 2019, pro návštěvníky jsou připraveny na řadě z nich tradiční adventní a vánoční akce. Již 24. listopadu se uskuteční tradiční jarmark na zámku Veltrusy. Na stejný den chystá klášter Sázava adventní tvořivé dílničky pro nejmenší. Na druhý a třetí adventní víkend se mohou návštěvníci vydat na Královský advent na hrad Křivoklát, kam mohou přijet speciálně vypraveným vlakem. Adventní prohlídky jsou připraveny na zámcích Žleby, Mníšek pod Brdy, Konopiště, Hořovice nebo Březnice. Vánoční mše, koncerty nebo koledy zazní na Karlštejně, na Točníku nebo v Hamousově statku ve Zbečně. Do zámku Mnichovo Hradiště se vypraví průvod z náměstí první adventní neděli. Silvestr a Nový rok lze oslavit na zámku Mníšek pod Brdy. Program akcí, které se uskuteční do konce tohoto roku, je na webových stránkách Národního památkového ústavu www.npu.cz nebo na webech konkrétních památek.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web spravuje Webklient