Středočeská záchranka pokračuje v modernizaci

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje před třemi lety zahájila projekt zavedení ultrasonografického vyšetřování v přednemocniční péči a devět vozů vybavila přenosnými ultrasonografickými přístroji.

Tyto přístroje velmi úspěšně využívají lékaři středočeské záchranky, specialisté pro urgentní medicínu v péči o nemocné v ohrožení života. I na základě těchto zkušeností se rozhodlo vedení středočeské záchranky pro další dva inovativní projekty. Oba mají společné to, že jsou zaměřeny na zapojení nových technologií do přednemocniční neodkladné péče, které povede ke zlepšování péče zejména o nemocné v kritickém stavu. Jedná se o projekty:

Urgentní ultrasonografie do rukou zdravotnických záchranářů

Laboratorní testování v přednemocniční neodkladné péči

Oba projekty vede zástupce pro vědu a výzkum ZZS SČK, MUDr. Roman Škulec, Ph.D. „V současnosti je většina pacientů ošetřena zdravotnickou posádkou, tedy bez přítomnosti lékaře. Jedním z úkolů záchranářů je zavedení periferní žilní kanyly a zajištění možnosti nitrožilního podávání léků. Tento úkon je v podmínkách přednemocniční neodkladné péče často náročný a ne vždy se podaří. Pomocí přenosného ultrasonografického přístroje je však možné zobrazit i periferní žíly, které jsou při běžném postupu kanylace skryté. Použitím ultrasonografické navigace je možné dosáhnout vyšší úspěšnost kanylace, a to dokonce s větším komfortem pro nemocné,“ přiblížil MUDr. Roman Škulec.

Tyto závěry jsou podpořeny klinickou studií, kterou středočeská záchranka realizovala. V té se prokázalo, že kromě vyšší úspěšnosti i bezpečnosti kanylace za použití ultrasonografie i záchranáři-nelékaři jsou schopni tuto proceduru používat bez časového prodlení ve srovnání s obvyklým postupem. Proto již v roce 2018 bude probíhat systematický výcvik středočeských záchranářů se zájmem o tuto metodu. „Svěření ultrasonografie do rukou záchranářů-nelékařů je ojedinělým krokem nejen v České republice, ale i v Evropě. Představuje výrazný vývojový posun v oblasti přednemocniční neodkladné péče obecně. Naše klinická studie prokázala, že je to pro konkrétní testovanou proceduru možné a velmi výhodné. Celý projekt budeme samozřejmě průběžně hodnotit a dál vylepšovat,“ doplnil MUDr. Škulec.

Druhý projekt je aktuálně zahájen v ZZS Příbram. Posádky testují přenosný laboratorní analyzátor, jednoduše řečeno, pojízdnou laboratoř. Ten umožňuje vyšetření rozsáhlé palety laboratorních testů ze vzorku krve přímo na místě zásahu. Výsledek je k dispozici během několika minut. „Tato technologie je určena zejména pro nemocné v závažném stavu, jako je například náhlá zástava oběhu, bezvědomí, křečové stavy, sepse apod. Některé biochemické nálezy jsou klíčové pro stanovení správné diagnózy a mohou ovlivnit bezprostřední léčbu, včetně rozhodnutí, do jaké nemocnice bude pacient transportován,“ řekl na závěr MUDr. Škulec. „Po několika měsících testování jsme s touto metodou velmi spokojeni, nicméně v testování budeme dál pokračovat.“

Výsledky obou projektů budou středočeští záchranáři publikovat v mezinárodní odborné literatuře a v zavádění inovací budou nadále pokračovat.

„Všechno, co se týká našeho oboru, prochází vývojem jako každá oblast lidské činnosti, a platí to i o technologiích. Nejde o žádné zbytečné módní výstřelky – tyto nové přístroje a postupy zkvalitní poskytování neodkladné přednemocniční péče obyvatelům Středočeského kraje,“ řekl ředitel středočeské záchranky MUDr. Jiří Knor s tím, že i díky vedení kraje, jehož spolupráce je pro posouvání hranic možností středočeské záchranky klíčová, se sanitní vozy stávají špičkovými pojízdnými pracovišti, jejichž vybavení je nadstandardní i z pohledu celé Evropy.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web spravuje Webklient