Search
Close this search box.

Střední školy se zapojují do celoevropské kampaně proti zneužívání dětí online

Do celoevropského projektu #SayNo! se zapojili prostřednictvím úspěšné spolupráce pedagogů a policejní preventistky ÚO PČR Děčín také studenti a studenty ústeckého Gymnázia Dr. Václava Šmejkala, duchcovského Gymnázia a Střední průmyslové školy.

Studenti a studentky duchcovských středních škol se s projektem potkali během svého adaptačního kurzu začátkem září na Staré Olešce. V příjemném prostředí zdejšího rekreačního objektu shlédli video, dozvěděli se bližší informace o formách sexuálního násilí a vydírání, účinné obraně proti nim a v závěru i užitečné kontakty. Neopomenutelnou součástí besedy byly také základní informace k trestní odpovědnosti dětí a mládeže, přestupkům a trestným činům s touto oblastí spojených. Každý z přítomných měl možnost podívat se a svůj i vnější kyber prostor jinýma očima, než těma svýma …

V závěru září od 19.9.2018 do 21.9.2018 navštívila policejní preventiskta ÚO PČR Děčín také gymnázium v Ústí nad Labem, kde se také přítomní druháci v souvislosti s projektem „Chovej se bezpečně“ seznámili se zmiňovanou celoevropskou kampaní #SayNo!. Z besed se vyklubala příjemná setkání, která obohatila obě zúčastněné strany.

Nezbývá, než si přát lepší život pro naše děti a věřit, že v případě nebezpečí, která na ně v těchto „vodách“ číhají, dokážou odrazit bez jakékoliv újmy.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient