Středisko výchovné péče otevře své pracoviště ve Frenštátě pod Radhoštěm

(Aktualizováno před )

V pondělí 3. září 2018 otevře v našem městě své detašované pracoviště Středisko výchovné péče Nový Jičín. Činnost bude zajišťovat Výchovný ústav, střední škola Nový Jičín. Cílem střediska bude poskytování péče orientované na práci s dětmi v riziku nebo s poruchami chování, jejich rodinami a dalšími osobami, které se podílejí na výchově a vzdělávání těchto dětí. Detašované pracoviště bude umístěno na ulici Záhuní 1034. Klientům a široké veřejnosti bude prozatím své služby nabízet každé pondělí a úterý, vždy od 9 do 18 hodin. Služby jsou poskytovány bezplatně.

„Nové detašované pracoviště Střediska výchovné péče je zařízením, které zajišťuje preventivně výchovnou péči pro děti, žáky, studenty s rizikem vzniku a vývoje poruch chování. Poskytuje svou intervenci také jejich rodičům, zákonným zástupcům a školám,“ uvedla Bronislava Papáková, koordinátorka komunitního plánování ve Frenštátě pod Radhoštěm. Klienty jsou děti s výchovnými a výukovými problémy jako je záškoláctví, krádeže, útěky z domova, agresivní chování či špatný prospěch. Nebo také děti, které nejsou schopny komunikovat se svými vrstevníky a děti, které se staly obětmi nebo naopak iniciátory šikany.

Frenštátské pracoviště Střediska výchovné péče ve Frenštátě pod Radhoštěm vzniklo za významného přispění města. „Město bezplatně poskytlo samotný prostor, kde bude pracoviště umístěno, a poskytlo dotaci na vybavení,“ řekla koordinátorka. V první fázi bude své služby nabízet dva dny v týdnu, každé pondělí a úterý do 9 do 18 hodin. „Tato služba ve městě dlouhodobě chyběla. V návaznosti na odezvu a potřeby klientů je možné, že do budoucna bude její kapacita navýšena,“ doplnila Bronislava Papáková.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz