Search
Close this search box.

Šternberk získal plnou dotaci na regeneraci sídliště Nádražní

Město Šternberk získalo dotaci na regeneraci sídliště v Nádražní ulici. Seznam schválených žádostí byl vyvěšen na webu Státního fondu rozvoje bydlení. Dotace na projekt s názvem „Regenerace sídliště Nádražní – I. etapa“ bude poskytnuta městu v plné požadované výši 6 milionů korun. Celkové náklady projektu jsou 12.958.386,43 korun.

Zpracovatelem této úspěšné žádosti je MAS Šternbersko o. p. s.

Jedním z velkých problémů, se kterým se již dlouho město Šternberk potýká a jež je předmětem přetrvávajících připomínek obyvatel města, je úprava veřejných prostorů stávajících panelových sídlišť, ve kterých dožívá technická i dopravní infrastruktura, lidé poukazují na nedostatečné parkovací kapacity, revitalizaci vyžaduje i veřejná zeleň a s měnící se věkovou strukturou obyvatel se objevují další požadavky. Pro obyvatele sídliště bude jistě potěšující zpráva o vybudování více než stovky nových parkovacích míst v této lokalitě.

Zastupitelstvo města Šternberka na svém zasedání 25. července letošního roku schválilo projekt s názvem „Regenerace panelového sídliště Nádražní – I. etapa“ a podání žádosti o dotaci do výzvy Státního fondu rozvoje bydlení v rámci programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích. Jedná se o první výzvu v rámci tohoto programu, kterou Státní fond rozvoje bydlení vyhlásil. Dotace mohla být poskytnuta až do výše 50 % uznatelných nákladů, nejvýše však 6 milionů korun na projekt.

Šternberská žádost byla úspěšná, realizace projektu by tak mohla začít v roce 2019.

Státní fond rozvoje bydlení počítá s tím, že budou následovat i další výzvy. Pravděpodobně na jaře příštího roku.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient