Šternberk získal plnou dotaci na regeneraci sídliště Nádražní

Město Šternberk získalo dotaci na regeneraci sídliště v Nádražní ulici. Seznam schválených žádostí byl vyvěšen na webu Státního fondu rozvoje bydlení. Dotace na projekt s názvem „Regenerace sídliště Nádražní – I. etapa“ bude poskytnuta městu v plné požadované výši 6 milionů korun. Celkové náklady projektu jsou 12.958.386,43 korun.

Zpracovatelem této úspěšné žádosti je MAS Šternbersko o. p. s.

Jedním z velkých problémů, se kterým se již dlouho město Šternberk potýká a jež je předmětem přetrvávajících připomínek obyvatel města, je úprava veřejných prostorů stávajících panelových sídlišť, ve kterých dožívá technická i dopravní infrastruktura, lidé poukazují na nedostatečné parkovací kapacity, revitalizaci vyžaduje i veřejná zeleň a s měnící se věkovou strukturou obyvatel se objevují další požadavky. Pro obyvatele sídliště bude jistě potěšující zpráva o vybudování více než stovky nových parkovacích míst v této lokalitě.

Zastupitelstvo města Šternberka na svém zasedání 25. července letošního roku schválilo projekt s názvem „Regenerace panelového sídliště Nádražní – I. etapa“ a podání žádosti o dotaci do výzvy Státního fondu rozvoje bydlení v rámci programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích. Jedná se o první výzvu v rámci tohoto programu, kterou Státní fond rozvoje bydlení vyhlásil. Dotace mohla být poskytnuta až do výše 50 % uznatelných nákladů, nejvýše však 6 milionů korun na projekt.

Šternberská žádost byla úspěšná, realizace projektu by tak mohla začít v roce 2019.

Státní fond rozvoje bydlení počítá s tím, že budou následovat i další výzvy. Pravděpodobně na jaře příštího roku.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz