Stavební práce uzavřou ve Frýdku část ulice sedmnáctého listopadu

Od pondělí 3. prosince 2018 až do 1. listopadu 2020 bude uzavřena část silnice II/473 a část ulice 17. listopadu v Místku. Důvodem je realizace stavebních prací v souvislosti s výstavbou obchvatu „D48 Frýdek-Místek, obchvat – I. etapa“. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR, zhotovitelem ALPINE Bau CZ a.s. Žádost o povolení uzavírky podala společnost SEKNE spol. s r.o..

Jedná se o úsek od křižovatky s ul. Collo-louky po křižovatku s ul. Nad Přehradou. Po silnici II/473 a ul. 17. listopadu bude umožněn průjezd zásobování, autobusů a vozidel integrovaného záchranného systému a umožněn průchod chodců. Pokud to bude nutné z důvodu prováděných prací, bude komunikace výjimečně krátkodobě uzavřena úplně.

Tato uzavírka souvisí s probíhající uzavírkou na ul. Kvapilova v Místku.

Objízdná trasa je stanovena po silnici I/48 – ul. Příborská, I/56 – ul. Beskydská, II/4848 – ul. Podpuklí a části místní komunikace – ul. Kvapilova.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient