Search
Close this search box.

Stavba mostu přes Přímětickou prodlouží uzavírku ulice až do jara

Je jasno. Stavba mostu přes Přímětickou ulici prodlouží uzavírku této ulice až do jarních měsíců. „Provizorní provoz pod mostem, který jsem chtěl, nebyl z důvodu bezpečnosti povolen. Podařilo se nám nicméně dohodnout, aby se 9. prosince otevřela cesta kolem židovského hřbitova, která je teď zavřená a která, myslím, Příměticím výrazně ulehčí. Umožníme tam jednosměrný provoz pro osobní auta v jednom směru, a to směrem z Přímětic do centra,“ říká starosta Znojma Jan Grois.

„Další dobrou zprávou je, že díky tomu, že se uzavírka Přímětické protáhne už teď, se pak znovu tato ulice nebude muset na jaře na delší dobu uzavírat,“ dodává starosta Grois. S opětovným zahájením prací na jaře 2019 se totiž v harmonogramu prací na stavbě obchvatu počítalo.

Oficiálně se rozhodnutí o uzavírce vydá v řádu několika dnů. Žádost o uzavírku, kterou podala za zhotovitele firma Silnice Group, nyní zpracovává odbor dopravy.

„Kromě dokončení nosné konstrukce mostu je potřeba ještě vybudovat římsy a namontovat protihlukové stěny. Tyto práce jsou od počátku plánovány na rok 2019. My tedy místo zimní přestávky budeme kontinuálně pokračovat dál,“ říká Roman Daniel ze společnosti Silnice Group.

„Vybudování říms je spojeno s montáží betonážních konzol, které podobně jako na jiných mostech zasahují pod podhled mostu a neumožňují tak průjezd pod mostem kvůli malé volné výšce. Po vybudování říms se bude pokračovat s montáží protihlukových stěn na vnější hraně říms. Obě tyto zmíněné činnosti nelze provádět za provozu pod mostem. V prvním případě z důvodu, že není volná průjezdná výška, ve druhém případě z důvodů bezpečnosti práce,“ dodává Daniel.

Celkový harmonogram prací se ani s ohledem na výše uvedené nemění. Aktuálně stavěná část obchvatu o délce cca 3,5 km od kasárenské po únanovskou křižovatku bude zprovozněna na podzim 2019.

Vybraná data ke stavbě obchvatu Znojma (od kasárenské po únanovskou křižovatku):
Délka: 3 532 metrů
Plocha vozovek: 63 700 m2
Počet všech stavebních objektů: 48
Počet mostních objektů: 5
Celková délka mostů: 274,7 metrů
Počet mimoúrovňových křižovatek: 3 (délka větví: 3 126 metrů)

Informace o obchvatu Znojma
Stavba II. části obchvatu je součástí souboru tří staveb severního silničního obchvatu města Znojma. S jejím budováním se začalo v lednu 2017 a hotovo má být na podzim 2019. Spolu s rozestavěnou I. částí a připravovanou III. částí bude aktuálně stavěná část tvořit ucelený obchvat města. Dokončený celý obchvat bude sloužit především k odklonu tranzitní dopravy mimo město Znojmo, což bude mít vliv na bezpečnost silničního provozu a zlepšení životního prostředí v celém městě. Vybudováním obchvatu dojde také ke zvýšení plynulosti dopravy a tím i k úspoře nákladů a snížení emisí. Investorem obchvatu je Ředitelství silnic a dálnic.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient