Search
Close this search box.

Stav Kounicova domu v České Lípě je kritický, zabezpečovací práce musí co nejrychleji začít

Tato informace jednoznačně vyplývá ze statistického posudku, který si město nechalo vypracovat. Proto Rada města na svém pondělním zasedání vzala tuto informaci na vědomí a pověřila odbor rozvoje města a investic, aby zjistilo volné kapacity stavebních firem pro realizaci nutných stavebních prací.

Dle odborného posudku statika Ing. Davida Marečka došlo od vyhoření objektu v roce 2015 k dnešnímu dni k velmi výraznému zhoršení stavebně technického stavu torza budovy. Budova je v kritickém stavu a lze předpokládat, že v případě, kdy nebude provedeno provizorní zastřešení a konstrukce tak budou vystaveny působení zimních klimatických podmínek (déšť, sníh, rozmrazovací cykly), dojde k výrazné destrukci podstatné části konstrukcí (zřícení kleneb, obvodového zdiva v 2. NP aj.). Ohroženy jsou i sousedící domy čp. 65, 99 a 1739, ale především je ohrožena bezpečnost a zdraví osob pohybujících se v okolí budovy.

„Tři roky od požáru majitel Kounicova domu neprováděl žádné zabezpečovací práce a tohle je výsledek. A jelikož ani zastupitelé na posledním zasedání nebyli schopni a ochotni přijmout ke Kounicově domu žádné stanovisko a raději politikařili, padá současný stav i na jejich vrub. Připomínám, že jsme prosazovali, aby Kounicův dům využíval v budoucnu Libertin. Nyní jsme alespoň na Radě odsouhlasili odboru rozvoje města a investic jeho další postup, aby se celá situace neprodlužovala a na novém vedení bude nezbytné kroky dotáhnout do konce,“ uvedla starostka Romana Žatecká.

Statikem navrhovaná nezbytná opatření jsou následující: podepření kleneb nad 1. NP, vyklizení sutě (zřícených stropů, omítek apod.) v 2. NP, provizorní zabednění otvorů po oknech v obvodovém zdivu, odbourání nesoudržného zdiva v koruně obvodových i vnitřních stěn a nové vyzdění z plných cihel, a především osazení nového provizorního zastřešení (sbíjené vazníky a plechová krytina umístěná na laťování).

„Pokud tyto práce nebudou provedeny dostatečně rychle, hrozí nevratné poškození této kulturní památky. Problém je, že volné kapacity stavebních firem jsou téměř nulové, přesto ORMI provede průzkum trhu, osloví několik stavebních firem s tím, že jim sdělíme rozsah prací a požádáme, zda je některá z nich schopna v krátkém termínu provést nutné stavební úpravy,“ uvedl místostarosta Juraj Raninec.

Město Česká Lípa získalo objekt do vlastnictví 30. 8. 2018, fyzicky byl předán městu 4. 9. Jedná se o významnou barokní správní a hospodářskou budovu kounicovských držitelů panství, která vznikla v poslední čtvrtině 17. století a pro svůj význam je od roku 1958 zapsanou nemovitou kulturní památkou.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

Tvorba webových stránek: Webklient