Starosta Zdeněk Hrkal hovoří o problému prostituce v Chebu

Na téma prostituce v Chebu poskytl rozhovor starosta města Zdeněk Hrkal společně s ředitelem Městské policie Martinem Haníkem.

Je prostituce ve městě brána pořád jako velký problém?

„Prostituce je problém neustálý, ale už ne v takové míře jako třeba před deseti lety. Už nevidíme na ulicích množství polooděných žen, které postávají a stopují především německé turisty. Tím však neříkám, že se to neděje.“

Jak dalece je prostituce v regionu regulována policií?

„Prostituce není zákonem zakázána, tudíž její regulace je jen velmi omezena. Policie může zasáhnout v případě, že se jedná o porušování městské vyhlášky o pořádku, o ohrožování mravní výchovy dětí nebo o přestupcích.“

Přijal městský úřad opatření proti prostituci, a jaké?

„Je to obecně závazná vyhláška č. 3/2005 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, poskytování a vyhledávání služeb na veřejných prostranstvích.“

Jaké pokuty dostávají klienti prostitutek a prostitutky, pokud provádějí svůj džop uvnitř zakázaných zón?

„Musí být prokázán čin, to znamená, že musí prostitutka prokazatelně službu nabízet. To, že žena stojí na místě a pouze vyhlíží, není žádný přestupek. Pokuty jsou pak na místě do výše až 10 tisíc korun, ve správním řízení pak až do výše 100 tisíc korun.“

Jedná se o trend spíše stálý či klesající?

„Jednoznačně klesající. V roce 2014 bylo prokázaných takovýchto přestupků 420, v roce 2015 – 62, v roce 2016 – 66, v roce 2017 – 10. Mluvíme o pouliční prostituci. Prostituce, která je provozována v soukromí, na zavolání či v nevěstincích, je nepostihnutelná.“

Jak vnímáte prostituci, co se týče veřejného obrazu města Cheb?

„Jednoznačně to město poškozuje. My se snažíme o navyšování turistiky, nabízíme pamětihodnosti, opravujeme město a historickou část tak, aby turisté rádi do Chebu jezdili. Tento především mediální obraz někdy představuje Cheb jako město prostitutek a drog. To není moc lichotivé.“

Jak byste si představoval řešení problému?

„Jednoznačně zákonnou formou. Včetně postihů. Problém je v legislativě. Bohužel, tam, kde je poptávka, je i nabídka. To samé je v otázce drog. Jsem ale rád, že dobře spolupracuje naše městská policie se státní, a že se na základě statistiky ukazují výsledky.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz