Starosta Kroměříže se bojí, že fúze nemocnic povede ke zhoršení péče v nemocnici

(Aktualizováno před )

Zastupitelé Zlínského kraje budou v pondělí 25. června projednávat koncepci pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji. Materiál počítá s fúzí všech čtyř Zlínským krajem vlastněných nemocnic do jednoho subjektu a s vytvořením Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně (KNTB) jakožto nemocnice vyššího typu – krajské. „Takové uspořádání může vést ke zhoršení péče pro obyvatele Kroměřížska. Některé úkony, které dosud prováděli lékaři v Kroměříži, se přesunou do Zlína, tlaku na přesun do Zlína bude čelit i personál,“ uvedl starosta Kroměříže Jaroslav Němec.

Obavy ze změn vyjádřil i zdravotní výbor krajského zastupitelstva, který záměr fúze nemocnic založených Zlínským krajem jednoznačně odmítl. Proti bylo hned devět členů výboru, dva se hlasování zdrželi. „Členy výboru jsou odborníci včetně řady lékařů, jejich hlas by neměl být ignorován,“ mínil Němec. Podle něj není žádoucí, aby v budoucnu o péči v kroměřížské nemocnici rozhodovalo vedení jediné velké krajské nemocnice ze Zlína. „Lidé by měli sledovat, jak budou krajští zastupitelé v této věci v pondělí hlasovat. Uvidíme, kdo z nich bude hájit zájmy pacientů i personálu okresních nemocnic včetně kroměřížské,“ doplnil starosta.

Podle některých lékařů kroměřížská nemocnice ztratí po fúzi autenticitu a časem se s přesunem úkonů do Zlína budou přesouvat i lékaři. „Nebo tlaku odejít do Zlína nepodlehnou, z Kroměříže ale odejdou jinam a my budeme za svými lékaři jezdit do nemocnic do Brna či do Přerova,“ řekl Němec. Radomír Maráček, předseda představenstev nemocnic založených Zlínským krajem, uvedl, že lékaři v okresních nemocnicích zůstanou a že do KNTB mohou jezdit mladí lékaři, aby dělali „špičkové operace“. Podle oponentů to ale znamená, že mladí lékaři nebudou chtít v okresních nemocnicích sloužit a postupně je opustí. Tlaku na přesun do Zlína bude zřejmě čelit i ostatní zdravotnický personál.

Podle krajem předložené koncepce by v Kroměříži měla zůstat péče v základních oborech, ambulantní výkony, diagnostika, doléčování a rehabilitace. Nadregionální dosah by mělo mít jen oddělení ORL. Naopak koncepce počítá se společným lůžkovým fondem chirurgických oborů a s plovoucím lůžkovým fondem interních oborů, tedy interny, neurologie a plicního oddělení. Vybudován by měl být nově objekt ambulancí, důraz se klade na jednodenní chirurgii, rehabilitační lůžka a na budování následné péče.

Vedení Zlínského kraje v čele s hejtmanem Jiřím Čunkem obhajuje změny ekonomickými aspekty. Podle něj bude mít silná nemocnice lepší postavení vůči zdravotním pojišťovnám. Pozitivně se projeví také společné nákupy léků a materiálu. „Proti společným nákupům, které přinesou nemocnicím úspory, rozhodně nejsme, naopak. Jenže kvůli nim není nutné krajské nemocnice slučovat,“ řekl Němec. Odpůrci koncepce poukazují na to, že obsahuje jen odhady a chybí v ní konkrétní čísla. Upozorňují i na to, že fúzí se také sloučí všechny závazky nemocnic, z nichž suverénně nejvíce dluží KNTB.

Debatu o změnách v krajském zdravotnictví odstartoval rozhovorem v celostátním deníku loni v prosinci hejtman Čunek. Zmínil v něm možné rušení porodnice v Kroměříži i některých dalších oddělení nemocnice. Tyto informace se objevily i v pracovním dokumentu hejtmanství. Na únorovém zasedání pak dostali krajští zastupitelé materiál Základní směry řízení nemocnic založených Zlínským krajem pro období 2018 – 2020. Maráček v ní psal o koncentraci většiny důležitých oborů do KNTB. V kroměřížské nemocnici by sice podle této „koncepce“ měla být nakonec zachována porodnice, skončit však údajně mělo dětské lůžkové oddělení. Další dosud samostatné obory měly mít společný lůžkový fond.

Čunek na dubnovém semináři ke zdravotnictví rušení oddělení odmítl a mluvil pouze o administrativních opatřeních, které mají zefektivnit řízení nemocnic a zlepšit jejich postavení vůči zdravotním pojišťovnám a dodavatelům. Krajské nemocnice by podle koncepce měly fungovat centralizovaně, měly by společně nakupovat léky a zdravotnický materiál i řešit obslužné procesy, jako je doprava, účetnictví či personalistika. Čunek uvedl, že pacienti nebudou muset kvůli injekcím a dalším běžným zákrokům cestovat dál než doposud.

Kroměřížská radnice se proti změnám v nemocnici avizovaným zmíněnou „koncepcí“ ohradila v únoru. V usnesení zastupitelé žádali hejtmana Čunka a členy krajského zastupitelstva o zachování dostupné lékařské péče v Kroměřížské nemocnici a.s. ve stávajících oborech pro všechny obyvatele regionu. Žádali také o přepracování materiálu Základní směry řízení nemocnic založených Zlínským krajem pro období 2018 – 2020 a o přizvání zástupců města a odborné lékařské veřejnosti k tomuto procesu. V březnu se stejně vyjádřili i starostové měst a obcí na Kroměřížsku. Lidé i zdravotníci podepisovali proti koncepci petice.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz