Spolupráce s externím expertem přinesla městu 93 milionů

(Aktualizováno před )

Především projekty z oblasti dopravy jsou podle náměstka primátora pro technickou správu majetku Tomáše Kysely příkladem úspěšně a především efektivně administrovaných dotačních projektů. V této souvislosti se objevily dotazy, proč odbory majetkové správy a správy veřejného majetku při získávání dotací spolupracují s externím pracovníkem Michalem Vereščákem.

Podle Tomáše Kysely je pan Vereščák vyhledávaným expertem v oblastech strategického rozvoje, dotací a řízení projektů a jeho kompetence a odborná zdatnost jsou hlavním důvodem, proč se vedoucí odborů rozhodli pro spolupráci právě s ním.

„Odbory majetkové správy a správy veřejného majetku nedisponují odbornými kapacitami v oblastech strategického rozvoje a dotačního managementu, proto je logické, že tyto odborné služby (stejně jako např. zpracování projektových dokumentací, inženýrskou činnost atd.) nakupují. Bohužel s výsledky odboru strategického rozvoje a dotací, který by měl tyto projekty řešit, máme dlouhodobě špatné zkušenosti, a proto jsme šli vlastní cestou a tyto projekty si na odborech majetkové správy a správy veřejného majetku zpracováváme sami. A není bez zajímavosti, že odbor strategického rozvoje a dotací, který by měl být z hlediska potřebných kompetencí personálně vybaven, podobné služby rovněž nakupuje. Důvodem k tomuto kroku může být plné vytížení personálních kapacit či otázka systematizace práce na odboru,“ konstatoval náměstek primátora Tomáš Kysela, který také poukázal na nekoncepční úpravy směrnice rady města v oblasti projektového řízení ze strany náměstka Korytáře.

K tomu se vyjádřil i primátor Tibor Batthyány: „V žádném případě nechci hodnotit kompetence kolegů z odboru strategického rozvoje a dotací, nicméně faktem je, že řada dotačních žádostí zpracovávaná odborem nesplnila ani kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí,” uvedl primátor.

Odborům majetkové správy a správy veřejného majetku jde především o efektivitu zdrojů vynaložených k získání dotací. „Pro zjednodušení řekněme, že náklady na zisk a administraci dotací získaných ve prospěch města panem Vereščákem činily doposud 2 miliony korun. Výše přiznaných dotací získaných panem Vereščákem v předmětném období ovšem činí více než 93 milionů. Pro srovnání, mzdové náklady odboru strategického rozvoje a dotací činily od roku 2015 více než 25 milionů korun (plus cca 700 tisíc korun nákup služeb dotačního managementu), přičemž výše přiznaných dotací získaných odborem strategického rozvoje a dotací činí dle vyjádření gesčního náměstka Korytáře cca 300 milionů korun. Z toho ovšem minimálně 100 milionů korun zajistili ve prospěch města externí experti, jejichž služby muselo město samozřejmě uhradit. Odbor strategického rozvoje a dotací tedy svými kapacitami zajistil dotace ve výši cca 200 milionů korun,” uvedl náměstek Tomáš Kysela.

„Je to celkem jednoduchá matematika. Z výše uvedeného je jasně patrné, která varianta je při získávání dotací pro město Liberec efektivnější. Celkem 93 milionů korun získaných pro město za 2 miliony korun versus 200 milionů získaných za cca 25 milionů korun. Kritika v tomto případě opravdu není na místě,” uzavřel primátor Tibor Batthyány.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz