Search
Close this search box.

Spolupráce s Banskobystrickým krajem v oblasti školství úspěšně pokračuje

Náměstkyně hejtmana Martina Berdychová při své pracovní cestě na Slovensko jednala se slovenskými partnery o tématech z oblasti kultury, vzdělávání a řízení škol. Během pracovní cesty se setkala s předsedou Bánskobystrického samosprávného kraje Jánem Lunterem a představiteli kraje, se kterými v rámci přátelského setkání hovořila o možnostech obnovení spolupráce v oblasti kultury a vzdělávání, i o možnostech realizace společných projektů. Součástí pracovní cesty byla také návštěva v „nejjižnější finské škole“ v Popradě, která úspěšně využívá finský model školství.

„Chtěli bychom přenést poznatky z této školy do některých základních škol v Královéhradeckém kraji, využít tak zkušeností slovenských kolegů a společně zlepšovat vzdělávání na našich na školách. Popradská Spojená škola Letná je o krok napřed a se systémem finského školství mají její pedagogové konkrétní zkušenosti,“ říká náměstkyně Berdychová odpovědná za oblast školství.

Ve finském modelu mají jednotlivá města na starost vzdělávání od předškolního až po střední školy. Spojená škola v Popradě má jak mateřskou a základní školu, tak i základní uměleckou školu. Všechny tyto instituce jsou navzájem propojené a navazují na sebe v promyšlené práci zaměřené na co nejefektivnější rozvoj potenciálu dětí. Učitelé pod vedením zdejší ředitelky uplatňují způsob práce s dětmi založený na vzájemném propojení žáků, učitelů, rodičů a také na vysoké míře zodpovědnosti dětí za jejich vlastní rozvoj. Škola v Popradě patří podle výsledků standardizovaného srovnávacího testování mezi nejlepší v zemi.

„Slovensko se potýká s obdobnými potížemi ve vzdělávání jako Česká republika, a proto prohlubujeme spolupráci obou krajů. Chceme nejen sdílet zkušenosti, ale také společně se zavádět moderní způsoby vyučování,“ doplňuje náměstkyně Berdychová.

Královéhradecký kraj plánuje realizovat projekt strategického partnerství financovaný z programu Erasmus+. Jedná se o třístranné partnerství (Finsko, Slovenská republika, Česká republika), jehož cílem by mělo být vzájemné sdílení zkušeností mezi regiony všech tří zapojených partnerů.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Tvorba webových stránek: Webklient