Search
Close this search box.

Soud zamítl žalobu Dětí Země kvůli živočichům v trase dálnice

Historický exkurs do začátků plánu na stavbu D1 kolem Přerova. Výčet dopisů, memorand, slibů i „prošvihnutých termínů“. Seznam nemocí, které jsou důsledkem toho, že lidé musejí v dopravně ucpaném městě dýchat výfukové zplodiny. To všechno obsahuje obsáhlé vyjádření přerovského primátora Vladimír Puchalského, které poslal v pátek 23. února ke Krajskému soudu v Ostravě. „Touto formou chceme co nejlépe hájit zájmy svých občanů proti aktivitám spolku Děti Země, které mohou zdržet zahájení dostavby dálnice D1 Říkovice – Přerov. Podle našeho názoru veřejný zájem na realizaci této klíčové dopravní stavby výrazně překračuje zájem na ochraně zvláště chráněných druhů živočichů, které by mohly být stavbou dotčeny,“ konstatoval primátor Puchalský. Své stanovisko, čítající deset stran, nechal v plném znění vyvěsit i na webové stránky města.

Primátor upozornil, že o stavbě D1 kolem Přerova se reálně mluví a píše od roku 1991. Dálniční úsek Přerov-Lipník nad Bečvou již byl zahájen, ovšem příprava úseku Říkovice-Přerov je v současné době pozastavena. A pokud Děti Země u soudu se svou žalobou uspějí, oddálí se termín zahájení stavby o další roky. Možná i desetiletí.

„Upozorňuji, že pokud tento poslední návazný úsek nebude vystavěn, vygraduje katastrofická situace v totální kolaps se všemi důsledky na veřejné zdraví, bezpečnost obyvatel a ovzduší. Doprava z dálnice totiž bude do města přivedena z obou stran – od Říkovic i od Lipníku nad Bečvou, vozidla totálně ucpou město a zkáza bude dokonána,“ konstatuje primátor Vladimír Puchalský. Ve sdělení připomíná i to, že město je od roku 2002 pravidelně zařazováno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou životního prostředí, a to z důvodu překračování imisního limitu pro prašný aerosol.

„Analýza ovzduší prokázala, že rozhodující podíl znečišťování ovzduší nezpůsobuje provoz stacionárních zdrojů znečištění, ale opakovaně se zviřující prach u mimořádně frekventované vnitřní silniční dopravy. Ke zvýšení koncentrace škodlivých látek přitom dochází v přízemní vrstvě – tedy ve výšce, ve které vzduch dýcháme,“ doplnil primátor Puchalský. Vzpomněl, že magistrátní úředníci musejí opakovaně upozorňovat obyvatele na zvýšené koncentrace částic PM10, sledují i výsledky měření prašného spadu. Hodnoty prachu, naměřené například v blízkosti dvou středních škol v Komenského ulici, jsou dlouhodobě několikanásobně vyšší, než na jiných – poklidnějších místech Přerova, kde je měření prováděno. A ve sdělení adresovaném soudu dále primátor píše: „Je všeobecně známo, že polétavý prach nejen dráždí dýchací soustavu, ale i ji poškozuje, stejně jako srdeční ústrojí, dále zkracuje délku života a zvyšuje kojeneckou úmrtnost. Vdechování polétavého prachu má za následek poškození plodu již na počátku těhotenství a častější onemocnění dýchacích cest u dětí. Dále mají tyto látky významný vliv na vznik astmatu a řady plicních chorob, způsobují rakovinu plic.“

Výčet problémů Přerovanů pak dává primátor opět na misku vah a znovu opakuje, že popsané komplikace lidí staví nad zájmy křečků polních, skokanů štíhlých či batolců červených, kvůli nimž Děti Země vedou spor.

„Připomínáme soudu jako osoba zúčastněná na řízení i to, že máme ohledně dostavby dálnice rozsáhlou korespondenci, kterou jsme vedli s odpovědnými subjekty na straně státu i jiných samospráv – spolu s různými urgencemi, výzvami, peticemi, memorandy a podobně. To nad vší pochybnost dokumentuje mimořádně intenzivní veřejný zájem na dostavbě D1,“ doplnila právnička města Jana Hrubá. V historickém exkursu se zástupci města vrací až do roku 1991, kdy byly provedeny první studie vedení dálnice, o rok později pak schválilo trasu zastupitelstvo města – a od té doby už jen přerovští politici stavbu urgovali.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient