Sonja Vydrová získala Zlatý džbánek za udržování lidové tradice

U příležitosti tradičních oslav svátků vánočních bylo v zubrnickém skanzenu předáno ocenění za zachování a rozvoj lidových tradic Ústeckého kraje. Zlatý džbánek, jak se ocenění nazývá, bylo poprvé uděleno v roce 2017, a to folklornímu souboru Lužičan z Krásné Lípy a panu Františku Ledvinkovi za celoživotní snahu o záchranu lidové architektury v oblasti Českého Středohoří.

Právě dlouholetý ředitel zubrnického skanzenu předával letos ocenění společně s vedoucím odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Adamem Šrejberem v kostele sv. Máří Magdalény. Oceněna byla Sonja Vydrová, která se dlouhodobě věnuje výrobě dřevěné krušnohorské hračky a je poslední nositelkou tohoto druhu dřevovýroby na české straně Krušných hor v Ústeckém kraji. Druhým oceněným se stal kolektiv členů Asociace malířek a malířů kraslic České republiky z Libotenic.

Oba laureáti obdrželi diplom se znakem kraje a podpisem hejtmana, keramický džbánek a finanční dar 10 tisíc korun. Ústecký kraj tímto oceněním přispívá k naplňování celostátní Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu na léta 2016 až 2020 a posiluje tak snahu jednotlivců i dalších subjektů o zachování tradičních regionálních zvyků, obyčejů a řemesel.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz