Search
Close this search box.

Sociální služby podpoří ve Znojmě bezmála 12 miliony z dotací

Zastupitelé města na svém posledním zasedání schválili výše poskytnutých dotací, o které žádaly organizace činné v sociálních službách v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v roce 2018 (dále jen Program). „Sociální služby jsou pro nás prioritou, na což jsme mysleli i při sestavování rozpočtu, kdy do sociálních služeb jde 29 milionů a z dotací přerozdělíme přibližně dalších 12 milionů. Nejvyšší částka z dotací, a to více než 8 800 000 korun, poputuje Centru sociálních služeb Znojmo, naší příspěvkové organizaci, na podporu zajištění kvalitního provozu,“ řekl Jan Grois, starosta města Znojma.
Dalším příjemcem dotace z Programu je z poskytovatelů sociálních služeb na Znojemsku i Oblastní charita ve Znojmě. Na zajištění sociálních služeb a jejich udržení ve stávající kvalitě a rozsahu jí město přispěje více než 2 400 000 korunami. Na podporu dosáhne také Společnost Podané ruce o.p.s. (250 000 korun), Liga vozíčkářů, z.ú. (60 000 korun), Práh jižní Moravy, z.ú. (90 000 korun) a TyfloCentrum Brno, o.p.s. (95 000 korun).

Všechny žádosti byly projednány odborem sociálním, a následně i Komisí sociální, zdravotní a seniorů. „Sociální služby jsou jeden svět pro všechny. Jednou nějakou formu pomoci může potřebovat kdokoliv z nás, proto je dobré tuto oblast priorit podpořit. Profesionální poskytovatelé sociálních služeb jsou garanty pomoci lidem v jejich nepříznivé situaci. Jsem velice rád, že jsme schválili dotace v navrhované výši,“ řekl místostarosta Znojma Jan Blaha, který má v gesci právě sociální oblast. Zastupitelé částky doporučené radou města jednohlasně odsouhlasili, stejně tak i poskytnutí dotací na rodinné aktivity a individuálních dotací.

Další 2 400 000 korun tak bylo přerozděleno formou individuálních dotací, a to celkem sedmi žadatelům. Patří mezi ně i dlouhodobě městem podporované Dětské centrum Znojmo, které v letošním roce na zkvalitnění a další rozšíření poskytovaných služeb (péče zdravotní, rehabilitační, psychologické aj.) získá dotaci 1 500 000 korun. Dalšími příjemci individuálních dotací jsou například: Oblastní spolek Červeného kříže Znojmo (400 000 korun), Rodinné centrum Maceška (230 000 korun) nebo Spolek Konipaska poskytující domácí hospicovou péči na Znojemsku (100 000 korun) aj.

Zastupitelstvo také dále podpořilo rodinné aktivity, a to v rámci dotačního programu Podpora rodinných aktivit v roce 2018. Konkrétně bylo rozděleno 300 000 korun na realizaci dalších aktivit Mateřskému centru Miniklub Znojmo z.s. (150 000 korun) a Rodinnému centru Maceška (150 000 korun).

Dalších 200 000 korun schválili menším projektům již dříve radní (dotace na sociální služby, rodinné aktivity i individuální dotace), zastupitelé v pondělí schvalovali pouze dotace vyšší než 50 000 korun. Kompletní seznam podpořených projektů je k nalezení na webu města v usnesení zastupitelstva z 5. března 2018 a v usnesení rady z 21. února 2018, kdy rada schválila poskytnutí dotací do 50 000 korun.

Kromě výše zmíněné finanční podpory z dotačních programů, je v rozpočtu města Znojma pro rok 2018 vyčleněna na sociální věci částka 29 000 000 korun. V této je zahrnutý i rozpočet příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb, jejíž je město Znojmo zřizovatelem. V minulém roce došlo k výraznému navýšení provozních výdajů, a to v důsledku navyšování platů zaměstnanců z titulu nařízení vlády, kdy se právě v oblasti sociálních služeb vloni zvyšovaly platy hned dvakrát.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient