Search
Close this search box.

Slavkov obdržel ocenění za uchovávání památky obětí holocaustu

Příběhy, které by neměly být zapomenuty. Lidé, kteří prožili to nejkrutější zacházení a často je vysvobodila až smrt. 79 slavkovských židů bylo na jaře 1942 deportováno do koncentračního tábora v Terezíně s následným transportem do dalších evropských vyhlazovacích táborů. Do rodného Slavkova se vrátilo pouze 12 z nich. Smrti neunikly celé rodiny včetně malých dětí.

O tom, že Slavkov židovská komunita obývala několik staletí (první písemnou zmínku můžeme najít v roce 1294), dnes již svědčí pouze novorenesanční synagoga a zbytky židovského ghetta v blízkosti Koláčkova náměstí a také hřbitov u silnice na Rousínov. V bývalé židovské škole se dnes můžete setkat s osudy zmizelých spoluobčanů a nahlédnout do jejich života, který tak krutě ukončila lidská nenávist.

Slavkov u Brna také patřil k městům, kde byly po válce nalezeny vzácné svitky tóry. Ty byly až v roce 1964 uloženy do Westminsterské synagogy v Londýně k provizornímu deponování. Tam byl ustanoven The Westminster Czech Memorial Scroll Trust a započala snaha o rozmísťování těch svitků v dobrém stavu do synagog po celém světě. Poškozené svitky tóry byly předány muzeím a dalším organizacím k výstavním účelům. Jeden ze čtyř svitků památné slavkovské tóry získala v roce 1968 i nově založená Židovská kongregace v Nottinghamu (Nottingham Progressive Jewish Congregation). Od této chvíle tato kongregace navázala aktivní komunikaci s naším městem a její členové jsou našimi častými váženými hosty.

Podobně tomu bylo i letos, kdy 29. října dorazila téměř čtyřicetičlenná delegace v čele s dlouholetým iniciátorem vzájemného partnerství Neilem Pikem, ředitelem nadace Memorial Scroll Trust London Jeffery Ohrensteinem a ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Vedení města přijeli předat ocenění, na němž uvedli poděkování za „za úsilí věnované připomínce židovských sousedů, kteří byli vyhnáni a zavražděni nacisty za druhé světové války, jakož i celé zničené židovské komunity ve vašem městě“.

Různorodá skupina mládeže, jejich rodičů i pamětníků zahájila svou oficiální návštěvu Slavkova ranní modlitbou v synagoze. Následovalo setkání s žáky Základní školy Komenského, kteří pod vedením paní učitelky Lenky Záleské, každoročně zpracovávají eseje v anglickém jazyce o osudech židovské komunity. V obřadní místnosti pak byli oficiálně přijati starostou Michalem Boudným, kterému předali ocenění.

Poté se skupina přátel z Nottinghamu přemístila na židovský hřbitov, kde uctili památku slavkovských židů. Následovalo pak krátké pietní zastavení u nového památníku obětem světových válek, který připomíná i 67 slavkovských obětí holocaustu. Delegace po položení květin zasadila poblíž památníku cibulky krokusů, jejichž žluté květy budou každoročně připomínat židovskou tragédii.

Skupina pak navštívila také muzeum v bývalé židovské škole a položila květiny u hrobu Ruth Preissové-Matiovské. Připomněli si tak osud ženy, kterou spolu s rodinou němečtí okupanti transportovali do terezínského tábora. Od svých deseti let zde dva a půl roku tvrdě pracovala v prádelně. Paní Preissová spolu se svými rodiči útrapy přežila a vrátila se do rodného města. Zemřela v loňském roce ve věku 86 let.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Tvorba webových stránek: Webklient