Skupina ČEZ v roce 2018 opět podpořila projekty Ústeckého kraje

I v letošním roce pokračovala úzká spolupráce Ústeckého kraje s několika významnými firmami a podniky, s nimiž má Ústecký kraj uzavřeny smlouvy o vzájemné spolupráci. Finance, které podnikatelské subjekty věnují rozvoji Ústeckého kraje, jsou určeny do mnoha oblastí práce pro občany našeho regionu. To je příklad součinnosti kraje se Skupinou ČEZ – Nadací ČEZ a Severočeských dolů. Celková částka v roce 2018 činila tak jako v letech minulých 50 milionů korun.

V rámci programu Nadace ČEZ „Podpora regionů“ se v letošním roce, za přispění nadace částkou 7,15 milionů korun, dočkala Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, p. o, dokončení centra výuky gastronomických oborů. Dalších 17,85 mil. Kč bylo poskytnuto přímo společností ČEZ, a.s. formou věcných darů pro 14 příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Jednalo se o 19 elektromobilů včetně 20 dobíjecích stanic. Výsledkem podpory je, že organizace Ústeckého kraje zajišťující sociální služby teď bude moci např. převážet klienty zdravotnických zařízení do lékařských zařízení, rozvážet stravu, zásobovat a zajišťovat další nezbytnou agendu s nízkými náklady a šetrně k životnímu prostředí.

Dalších 25 milionů korun věnovaly v letošním roce Ústeckému kraji také Severočeské doly, a.s., konkrétně na podporu těchto projektů v oblasti školství:

Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. – výměna oken a dveří (odloučené pracoviště Duchcov) v částce 3 mil. Kč
Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. – oprava střechy budovy (T. G. Masaryka v částce 3 mil. Kč
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. – rekonstrukce kuchyně a rekonstrukce cvičné kuchyně odborné výuky (Kpt. Jaroše 862) v částce 19 mil. Kč

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient