Search
Close this search box.

Školy na Benešovsku mají nedostatek asistentů, speciálních pedagogů i psychologů

Školy na Benešovsku pociťují nedostatek kvalifikovaných pracovníků z takzvaných podpůrných profesí i peněz na jejich zaplacení. Nedostává se jim zejména školních psychologů a asistentů pedagoga. Shodli se na tom účastníci první pracovní skupiny Rovné příležitosti, kterou v rámci Místního akčního plánu vzdělávání II správního obvodu Obce s rozšířenou působností Benešov pořádala společnost Posázaví o.p.s. Další setkání pracovní skupiny je plánováno na konec listopadu. Jeho klíčovými tématy by mělo být nejen další sdílení zkušeností, ale i hledání společných funkčních řešení. Nejvíce se diskutovalo o sdílení specialistů psychologů pro více škol. Velkým tématem bude nadále identifikace finančních zdrojů pro aktivity v oblasti rovných příležitostí.

„Myslím, že stát nezaštiťuje potřeby škol tak, jak bychom si představovali a jak by to hlavně mělo fungovat, aby to bylo prospěšné pro děti,“ řekl ředitel Základní školy Divišov Petr Lunga. Setkání podle něj ukázalo, že školy řeší podobné problémy, ale každá se s nimi vypořádává po svém. Pro divišovskou školu jsou v současnosti klíčovými tématy asistenti pedagoga a práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem.

Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem zajímá i zástupkyni ředitelky Základní školy Týnec nad Sázavou Radku Novákovou. „Jako spolupracovnice METY o.p.s. (nezisková organizace podporující cizince ve vzdělávání a pracovní integraci) mám velký zájem na tom, aby se tato bariéra co nejvíc snižovala a odstraňovala,“ uvedla. Přínos pracovní skupiny vidí zejména ve sdílení a výměně zkušeností. „Pozitivní zkušenosti nás posunou a negativní poučí,“ shrnula Radka Nováková. Upozornila zároveň na nejednotnost výkladu termínu rovné příležitosti. Bude proto podle ní důležité v první řadě vydefinovat tento pojem, tedy co si pod ním kdo představuje a hlavně jak ho naplnit ve školách.

Podle vedoucí pracovní skupiny Rovné příležitosti Martiny Kaděrové, výkonné ředitelky informačního centra o vzdělávání EDUin o.p.s, bylo setkání přínosné. „Účastníci přednášeli své praktické potřeby, které v jednotlivých školách jsou, měli možnost sdílet příklady dobré praxe i příležitost upozornit na to, co je potřeba změnit. Dospěli jsme ke společným výstupům, které se teď budou analyzovat a promítnou se do další činnosti pracovní skupiny i Posázaví o.p.s.,“ konstatovala. Důležité bude podle ní zajistit finance na podpůrné profese ve školství, mimo jiné asistenty a speciální pedagogy, poptávku po školních psycholozích by bylo možné řešit sdílením této služby více školami.

Místní akční plán vzdělávání II podporuje spolupráci, sdílení zkušeností, plánování a identifikuje také potřeby vzdělávacích zařízení v regionu ORP Benešov. Zařazení projektů do přehledu investičních priorit je předpokladem, aby na ně školy mohly žádat o dotace z evropských a národních zdrojů. Vedle aktualizace MAP I (tzv. analytické části) má MAP II také část implementační neboli projektovou. Ta se zaměřuje na tři hlavní oblasti: vzdělávání pedagogů, komunikace/sdílení zkušeností a děti a region. Kromě seminářů počítá s letními školami pro pedagogy, zábavně edukativními pořady pro mateřské a základní školy a exkurzemi v regionu. Projekt je plánován na 4 roky, od září 2018 do srpna 2022.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Průvodce nakupováním: na co si dát při nákupu oblečení pozor?

Chcete-li být letos in a v pohodlí, musíte si dát při nákupu oblečení, doplňků a obuvi pozor na několik zásadních věcí. Že netušíte, oč se jedná? Nezoufejte a pojďte se inspirovat společně s námi. Na následujících řádcích vám totiž dáme užitečné rady a tipy na to, jak při nákupech oblečení postupovat.

Jak na levnější software? Poradíme!

V dnešním digitálním věku, kdy software tvoří základní stavební kameny našich každodenních pracovních i osobních aktivit, se stává nákup softwarových licencí nezbytností. Jedním z nejvíce

Jak na perfektní stylovou snídani

Během svátečního období mnozí z nás hledají způsoby, jak překvapit a potěšit své hosty.  Perfektní designová snídaně, která kombinuje pohodlí domova s nádechem luxusu, je

Tvorba webových stránek: Webklient