Školství v Praze má nejvyšší prioritu

(Aktualizováno před )

Hlavní město Praha podporuje řadu projektů zaměřených na zvýšení kvality vzdělávání a edukaci. Mezi stěžejní projekty patří Školní obědy dostupné pro každé dítě, Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze a Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství. Projekty jsou z větší části financovány ze zdrojů Evropské unie a spolufinancovány z rozpočtu hl. m. Prahy.

Projekty zaměřené na školství podporované a zainvestované hlavním městem Prahou významně přispívají k rozvoji vzdělávání v Praze. Do těchto projektů je směřováno i významné množství finančních prostředků, přičemž je vhodné poznamenat, že hlavní město Praha bylo schopné v řadě případů získat na projekty významné částky z evropských zdrojů.

„Projekty na podporu a zvýšení kvality vzdělávání jsou pro nás velmi důležité. Například projekt Školní obědy pro každé dítě podporuje děti z hůře situovaných rodin. Díky projektu je dítěti z rodiny ve špatné ekonomické situaci přiznán příspěvek a za oběd ve školní jídelně neplatí. Má alespoň jedno teplé jídlo denně, a co je snad ještě důležitější, může rozvíjet sociální vazby se spolužáky. Hlavní město Praha podporuje a organizuje i projekty zaměřující se na zlepšování technického vybavení škol, vzdělávání pedagogů, zlepšení výuky a celkovou modernizaci školství na území Prahy,“ sděluje Irena Ropková, radní hl. m. Prahy.

Hlavním cílem tohoto projektu je podporovat děti rodin, které si nemohou dovolit financovat dítěti obědy ve školní jídelně. Díky příspěvku děti za obědy neplatí a jsou tak součástí socializačního procesu a mají alespoň jedno kvalitní teplé jídlo denně. Projekt probíhá za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí. Celkové výdaje za poslední tři roky činily 16 034 562 korun.

Tento souhrnný soubor aktivit hlavního města Prahy v oblasti vzdělávání probíhá od roku 2016 a je plánovaný do roku 2021. „Snažíme se o propojení školy a potřeb žáků pro život po absolvování studia. Pomáháme žákům při výběru dalšího studia anebo volbě povolání,“ informuje Lenka Němcová, ředitelka odboru školství a mládeže Magistrátu hl. m. Prahy. Celkový rozpočet projektu je 24 078 130 korun.

Tento strategický program je zaměřen na rozvoj a podporu pražského školství a probíhá od jara letošního roku. Hlavní město Praha se jím hlásí mimo jiné i k podpoře odborného vzdělávání. Součástí je například projekt Polytechnických hnízd, které přibližují manuální práci žákům základních škol. Děti se naučí různé činnosti od zatlučení hřebíku až po robotiku. Celkové výdaje na program jsou 261 379 094 korun.

Projekty Moderní škola a Cesta za kvalitním vzdělávání mají za cíl zlepšení výuky díky modernizaci jazykových, přírodovědných a dalších učeben. Zaměřuje se jak na celkovou modernizaci a digitalizaci, tak i na vytvoření systému sdílení informací a zkušeností s novými metodami výuky mezi pedagogy. Do Moderní školy spadají čtyři projekty o celkovém finančním objemu 23 800 490 korun. Cesta za kvalitním vzděláváním zahrnuje dva projekty, přičemž objem financí na ně je 13 937 364 korun.

Projekt Venkovní učebny pomáhá školám realizovat po časově omezenou dobu nebo po celý rok vyučování ve speciálních venkovních učebnách. Připravuje se devět projektů pro speciální školy (např. ZŠ Lužiny) a školy při nemocnicích. Celkové výdaje jsou 20 200 000 korun, vše je hrazeno z prostředků hl. m. Prahy. Projekt Zahrady má za cíl zajistit rozvoj environmentálního vzdělávání. Celkové výdaje jsou cca 2 200 000 korun, 85 % je hrazeno z Národního fondu životního prostředí a 15 % hradí školská zařízení.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz