Školku ve Volyni může navštěvovat více dětí

V červenci letošního roku byla dokončena realizace stavební části projektu „Rozšíření kapacity MŠ v objektu č. p. 470, Bezručovy sady, Volyně“ . Rekonstrukcí objektu vzniklo odloučené pracoviště mateřské školy – zařízení pro výchovu a vzdělávání max. 14 dětí předškolního věku od 2 do 3 let. Děti budou mít k dispozici prostornou hernu, ložnici, šatnu a sociální zařízení, kancelář včetně sociálního zařízení je připravena i pro paní učitelky a další zaměstnance. V budově je dále zřízena přípravna a výdejna jídla, neboť veškerá strava bude přivážena v gastronádobách z kuchyně mateřské školy Pod Malsičkou. Ve 2. nadzemním podlaží objektu jsou umístěny dvě třídy pro výtvarnou a hudební výchovu dětí předškolního věku a kancelář pro logopedii, jazykovou výuku a obdobné činnosti. I tyto prostory jsou doplněny sociálním zařízením pro děti. Pro venkovní aktivity mohou děti využívat oplocenou zahradu, kde mají k dispozici pískoviště a dětský domeček s prolézačkami. Stavební část projektu realizovala firma Prima, akciová společnost Strakonice za částku 8.806.110,- Kč vč. DPH.
Jako dodavatel druhé části projektu – vybavení objektu – zvítězila v opakovaně vyhlašovaném výběrovém řízení firma Tomáš Filip z Tábora. Pan Filip však od smlouvy 23. července odstoupil a město Volyně musí řešit škodu, která mu nesplněním smlouvy vznikla. Velkým problémem je však skutečnost, že firma Prima, akciová společnost Strakonice, která jako jediná reagovala na následně vyhlášenou veřejnou zakázku, nestihne mateřskou školu v Bezručových sadech do 3. září vybavit kompletně, neboť dodací lhůty výrobců dětského nábytku a dalšího vybavení jsou 4-6 týdnů.
Město Volyně na projekt „Rozšíření kapacity MŠ v objektu č. p. 470, Bezručovy sady, Volyně“ získalo dotaci z IROP prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ve výši cca 7.700.000 Kč.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient