Školáci z Integry si připomněli Den boje za svobodu a demokracii

Žáci základní školy Integra si v krátké době po oslavách stoletého výročí republiky připomněli další význačný svátek, Den boje za svobodu a demokracii, který připadá na 17 listopad.
V pátek 16. listopadu se už před osmou hodinou ranní shromáždilo ve dvoře školy 173 žáků z prvních až devátých a speciálních tříd. Akce se konala za účasti starosty města Jiřího Růžičky, který přítomné pozdravil.
Poté už se slova ujal ředitel školy. Podle něj je omyl myslet si, že svoboda znamená, že si člověk může dělat, co ho napadne bez respektování svobody druhého člověka. „Svoboda neznamená svévoli. Znamená, že si můžu utvářet svůj názor, toužit, volit si možnosti, jednat a měnit se. Musíte se to naučit ve svých rodinách, ale úkol učit vás dovednostem a postojům potřebných pro život v demokracii má i škola,“ řekl Libor Podešva.

Jak dále řekl, svoboda je souhrnem předpokladů, jako je odpovědnost, odvaha, spravedlnost a statečnost. „Musí se pro ni bojovat, jak to dělali naši předci v posledních stech letech v boji s totalitními režimy, konkrétně s nacismem a komunismem,“ doplnil ředitel školy.
Po proslovech školáci vyvěsili na stožár za zpěvu hymny vlajku. A protože učitelé připravili drobné občerstvení, školáci si na závěr pochutnali na domácích sušenkách a poté se rozešli zpátky do svých tříd.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient