Search
Close this search box.

Setkání vedení města a podnikatelů se neslo v přátelském duchu

V úterý 5. června se uskutečnilo přátelské setkání významných pelhřimovských podnikatelů s představiteli pelhřimovské radnice. Místem setkání byla tentokrát restaurace Na Čtyřce, kde jim bylo poskytnuto ze strany majitele pana Teislera výborné zázemí. Nosnými tématy setkání bylo seznámit podnikatele s investičními akcemi města a s politikou města v sociální oblasti. Před zahájením samotné události měli podnikatelé možnost prohlédnout si prostory Domova pro seniory v Pelhřimově, kde je ředitelka Petra Kratochvílová podrobně seznámila s provozem a financováním domova.
Setkání zahájil starosta města Pelhřimova František Kučera a srdečně uvítal všechny přítomné. „Setkání se stalo již tradicí, jsem potěšen, že jsme se sešli v tak hojném počtu, myslím si, že je velmi důležité se scházet a seznámit vás s aktivitami pelhřimovské radnice a zároveň si vyslechnout vaše podněty a připomínky. Jsem velmi rád, že v Pelhřimově funguje komunikace mezi městem a podnikatelskou sférou. Je to pro nás velmi důležitá zpětná vazba, “ uvedl mimo jiné starosta v úvodu. Ve své prezentaci starosta vyzdvihl stabilitu a rozvoj pelhřimovských firem. Dále seznámil přítomné s aktuální dopravní problematikou spojenou s výstavbou kruhové křižovatky u kina a s výměnou topného média v ulici Strachovská, kterou provádí firma IROMEZ.

Následně se slova ujal místostarosta Pelhřimova Ladislav Med, který informoval o své činnosti na radnici v oblasti investic a o přípravách změn Územního plánu č. II., který zahrnuje 50 dílčích změn, které poukazují na jednotlivé lokality pro vývoj Pelhřimova, jak by se mohl určitým směrem v následujících letech ubírat. „V současné době probíhá schvalovací proces Územního plánu II. a dokončen bude v letošním roce. Jde o velmi složité jednání, Pelhřimov je totiž městská památková rezervace a má vnitřní a vnější ochranná pásma kam zasahují i památkáři“ uvedl mimo jiné k uvedené problematice místostarosta Med. Zazněly informace nejen o probíhajících investičních akcích, ale i o akcích připravovaných pro příští rok, mezi které patří například – koncepce sportovního a rekreačního využití rybníka Stráž, projekt prostranství mezi gymnáziem, obchodní akademií a soudem, parkoviště za radnicí, studie vyústění z průmyslové zóny Lhotka na Vokov atd. „Připravujeme výstavbu rozšíření zázemí pro Technické služby a umožnění výjezdu na Rynáreckou ulici. Jedním z hlavních důvodů jsou změny v zákoně o odpadovém hospodářství. Odpad bude totiž v následujících letech převážen do spalovny a v Pelhřimově bude umístěno pouze svozové kontejnerové místo“ uvedl místostarosta k připravované akci. V neposlední řadě přiblížil přípravu nákladné rekonstrukce bazénu a sportovní haly. Závěrem informoval o přípravě změny vyhlášky na změnu ochranného pásma, kam patří Pelhřimov – Úpravna vody Želivka. „Cena vody zůstane v Pelhřimově stejná, maximálně dojde k navýšení o inflaci“ podotkl místostarosta závěrem.

Poté místostarosta města Josef Koch seznámil podnikatele s aktuálními informacemi týkající se sociální oblasti, jejího financování a také rozsahu poskytovaných sociálních služeb. Uvedl, že zlomovým rokem v této oblasti byl rok 2015/2016. Náklady na sociální služby totiž od tohoto roku začaly být financovány odlišným způsobem. „Zavedena byla vyrovnávací platba, tzn., že se změnila metodika financování sociálních služeb a zavedla se nová pravidla, přičemž tento dopad směřoval k tomu, že významná část nákladů byla přesunuta na obce“ uvedl mimo jiné místostarosta Koch v úvodu. Dále místostarosta přiblížil podnikatelům podmínky registrace sociálních služeb, poskytnutí státního příspěvku a vývoj stoupajících nákladů na poskytované sociální služby v Pelhřimově. Vyčerpávající přednáška byla doplněna o projektovou prezentaci, která byla propojena s diskuzí přítomných. „Je velmi důležité si uvědomit, že sociální služby směřují do oblasti spoluobčanů, kteří si nedokáží v tíživé životní situaci vystačit sami a jsou odkázáni na pomoc druhých“, podotkl místostarosta Koch závěrem.

Již v samotném průběhu prezentací došlo i na hojnou diskusi, dotazy a názory z řad podnikatelů. Kromě již uvedených oblastí témat investic a sociální oblasti byl diskutován mimo jiné i v současné době již velmi alarmující nedostatek kvalifikovaných osob na trhu práce. Diskutována byla také bytová výstavba v Pelhřimově. Podnikatelé závěrem poděkovali za příjemné setkání.

Cílem setkání bylo předat podnikatelům aktuální informace z pelhřimovské radnice a získat od nich názory, připomínky či náměty na témata, která budou v budoucnu předmětem společných jednání.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

Tvorba webových stránek: Webklient