Search
Close this search box.

Semily připravují koncepci rozvoje sportu

Současné možnosti sportovního vyžití v Semilech, přehled sportovních klubů i spolků, rezervy v poskytování podpory sportující veřejnosti i plán rozvoje stávajícího sportovního zázemí na území města – to všechno by měla obsahovat koncepce rozvoje sportu, kterou v současnosti připravuje semilská radnice.

Tvorbě bude předcházet podrobné dotazníkové šetření obyvatel Semil. Z dotazníků získá radnice informace o tom, jaké mají občané sportovní návyky. Co jim k lepšímu a pravidelnějšímu sportování chybí, a tedy kam by měl směřovat další rozvoj a podpora ze strany radnice. Kromě dotazování obyvatel proběhne diskuze i se sportovními organizacemi a odbornou veřejností. Bude provedeno detailní zmapování oficiálních i neoficiálních sportovišť a následně bude vyhodnocen jejich stav. Finální podobu koncepce projedná zastupitelstvo na svém červnovém zasedání a bude sloužit jako nejdůležitější dokument pro budoucí rozvoj sportu a sportovišť v Semilech.

Bc. Lena Mlejnková, starostka města Semily: „Koncepce rozvoje sportu patří mezi zásadní rozvojové dokumenty našeho města. Plně si totiž uvědomujeme nezastupitelnou úlohu sportu pro všechny věkové kategorie obyvatel a vážíme si všech, kteří věnují svůj čas sportu. Ať už jako aktivní sportovci, trenéři či rodiče, kteří ke sportu vedou své děti. Na setkání k jednání o koncepci budou pozváni zástupci spolků, členové sportovní komise rady města i široká odborná veřejnost. Výstupem by pak měla být analytická část koncepce ve formě přehledu současného stavu a také návrhová část, která přinese dlouhodobou vizi rozvoje sportu ve městě.“

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient