Semilské sídliště Jižní-Luční čeká obnova zeleně

(Aktualizováno před )

Již v následujícím roce čeká semilské sídliště Jižní – Luční revitalizace zeleně. Díky dotaci z Operačního programu Životní prostředí bude odborně ošetřeno 15 stromů, a namísto 35 pokácených nově vysazeno 81 druhově rozmanitých stromů. Zároveň dojde k revitalizaci keřů, odstranění nevhodných keřových skupin a výsadbě nových.

„Projekt na revitalizaci zeleně byl zpracován již v roce 2017, a to na základě projednání ve výboru pro regeneraci sídliště Jižní-Luční,” říká Ing. Jana Dvořáková z odboru rozvoje a správy majetku. „Připomínky k projektu pak mohli občané uplatnit v rámci veřejného projednání.”

Projektovou dokumentaci zpracovala Ing. Martina Součková, následně město podalo žádost o dotaci. Úspěšné bylo až na druhý pokus a z předpokládaných nákladů ve výši 1,39 mil. Kč mu bylo v rámci dotace přiznáno 750 tis. Kč.

V současné době probíhá příprava výběrového řízení, samotná realizace projektu proběhne v roce 2019. Projektová dokumentace je zveřejněna na webových stránkách města Semily v sekci: Rozvoj města/Rozvoj městských částí/Regenerace panelového sídliště Jižní – Luční.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz