Sbírka Bílá Pastelka vynesla v Prostějově více než padesát tisíc korun

Celkový výtěžek činil v Prostějově 52 471 korun, v celorepublikovém měřítku 2 941 173 korun.

V Prostějově se jako již tradičně zapojily čtyři základní a dvě střední školy. Jednalo se o základní školy Dr. Horáka, E. Valenty, Melantrichovu a Jana Železného. Ze středních škol to byla Trivis a Cyrilometodějské gymnázium.

Žáci základních škol prodávali pastelky ve svých školách a vybrali 29.609 korun. Studenti středních škol nabízeli pastelky v ulicích a podařilo se jim vybrat 22.862 korun.

Největší výtěžek ze základních škol byl ze školy Melantrichova, kde byla i nejlepší dvojice. Bohužel v rámci soutěže o nejlepší dvojici v Olomouckém kraji s výtěžkem 7.971 korun se jí nepodařilo zvítězit. Střední škola Trivis měla ve sbírce největší zastoupení s devíti dvojicemi.

Tento ročník se obzvláště vydařil a výtěžek byl v Prostějově daleko vyšší než v minulých letech – činil 52 471 korun, v celorepublikovém měřítku 2 941 173 korun.

Finanční prostředky budou použity na podporu speciálních výukových programů a sociálních služeb pro těžce zrakově postižené a nevidomé občany.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web spravuje Webklient