Search
Close this search box.

Rozvoji cyklodopravy v Liberci by měl pomoct koordinátor

Nové cyklostezky v Liberci postupně vznikají, plánů na vybudování dalších je také dost, magistrát má rozpracované nové projekty, rozjel se systém sdílení kol, ale něco tomu stále chybí.
Cyklisté vidí jako slabinu někdy komplikovanou průjezdnost. Tím spojujícím článkem by mohl být koordinátor dopravy, tedy specialista, který by měl ucelený přehled o jednotlivých projektech a opatřeních. Zabýval by se nejen cyklodopravou, ale koncepčně i individuální automobilovou dopravou.

V oblasti cyklodopravy by například pohlídal, aby nové cyklostezky na sebe bezpečně a logicky navazovaly a zajistily cyklistům i motoristům bezproblémový a plynulý průjezd. Měl by také koordinovat stavební práce a uzavírky tak, aby dopad na provoz ve městě byl co nejmenší.

O budoucnosti cyklodopravy v Liberci jednali na radnici zástupci magistrátu, odborníci z dopravy a vedení města – primátor Jaroslav Zámečník a jeho náměstci Jiří Šolc a Jiří Němeček. Své připomínky přednesli zástupci cyklistů. O zkušenosti z německé Žitavy se podělil tamější radní Matthias Böhm. Jako zajímavost zmínil, že v Žitavě chtějí zavést cyklistickou nákladní dopravu, což by částečně vyřešilo někdy složitou dopravní situaci v historickém centru města.

Většina se na závěr jednání shodla právě na potřebě ustanovení koordinátora. „Doprava ve městě je něco jako krev v organismu, je to nezbytná součást našeho všedního dne a musí se jí věnovat velká pozornost. A to nejen cyklodopravě, ale dopravě obecně. Právě proto jedním z nových bodů, kterým se toto vedení města chce zabývat, je zřízení odborné pozice koordinátora dopravy. Ten by měl na starost právě koordinace všech typů doprav v území, ať už cyklistické, individuální, automobilové a městské hromadné. Potřebujeme se vyvarovat tomu, že se dopravy kříží a navzájem blokují na mnoha místech ve městě,“ řekl náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie Jiří Šolc.

Aktuálně město Liberec počítá s výstavbou pěti úseků cyklostezek a v přípravě má i několik cyklotras. Mezi ty rozestavěné úseky patří prodloužení cyklostezky podél Nisy za čistírnou odpadních vod. Jedná se o projekt zařazený do Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ). Výstavbu tedy město financuje pomocí dotace z fondů EU. Na tento úsek má navazovat další část v Obloukové ulici. Radnice pracuje i na projektu cyklostezky Barvířská – Hrázená. Do dvou etap je rozložena výstavba cyklostezky mezi Košickou ulicí a Poštovním náměstím, která vede rovněž po břehu Nisy.

Město Liberec má výhodu v již vypracovaném a schváleném cyklogenerelu, který obsahuje konkrétní návrhy na vedení cyklotras po Liberci. Budoucnost cyklodopravy není lhostejná samotným cyklistům, kteří na magistrát předali devět desítek námětů na zlepšení podmínek pro pohyb cyklistů.

Budoucností cyklodopravy se město zabývá v rámci projektu Zdravé město, který přijal Liberec po svém vstupu do Národní sítě Zdravých měst České republiky v roce 2013. Cílem je podpora aktivit přispívajících ke zvyšování kvality života obyvatel ve městě prostřednictvím podpory zdraví, zdravého životního stylu, sociální oblasti a občanské společnosti. Součástí jsou i pravidelné kampaně Do práce na kole nebo Evropský týden mobility, jenž se snaží upozornit na neudržitelný růst automobilové dopravy ve městech.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient