Search
Close this search box.

Rozpočet Zlínského kraje na rok 2019 je navržen jako vyrovnaný, příjmy a výdaje dosáhnou 12 miliard korun

Rozpočet Zlínského kraje na rok 2019 projednali krajští radní a doporučili zastupitelstvu jeho schválení. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný. Celkové příjmy jsou tedy rozpočtovány ve stejném objemu jako celkové výdaje, a to 11 miliard 971 milionů 890 tisíc korun.

„Chceme dodržet zásadu vyrovnaného rozpočtu v období ekonomického růstu. Díky tomu se nám podaří dosáhnout efektivního a vyváženého hospodaření i klesající zadluženosti Zlínského kraje. Nepočítáme s čerpáním žádného úvěru, naopak plánujeme splatit jistiny úvěrů poskytnutých Evropskou investiční bankou ve výši 142 milionů korun,“ uvedl Jiří Sukop, statutární náměstek hejtmana, zodpovědný za oblast krajských financí, rozpočtu a majetku.

Ve srovnání s rokem 2018 se celkové příjmy krajského rozpočtu navýšily o téměř 1,4 miliardy korun. Zhruba ze dvou třetin jde o přijaté transfery a z jedné třetiny o vlastní příjmy. U vlastních příjmů je předpokládáno vyšší plnění zejména u sdílených daní a splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých příspěvkovým organizacím v rámci Fondu Zlínského kraje, a to v důsledku proplácení dotací u projektů financovaných z EU. V oblasti dotačních příjmů je zohledněn deklarovaný nárůst u dotací ze státního rozpočtu, zejména pak na přímé vzdělávací výdaje, poskytování sociálních služeb a financování akcí v oblasti silničního hospodářství.

Co se týká celkových výdajů rozpočtu, ve srovnání s rokem 2018 došlo k jejich navýšení o 915 milionů korun. Největší objem výdajů spadá do oblasti neinvestičních transferů. Jedná se zejména o dotace na přímé výdaje na vzdělávání (6 miliard korun) související s očekávaným navýšením platů ve školství. Další významnou položkou ve výdajích je dotace pro poskytovatele sociálních služeb (více než 1 miliarda). Sociální oblast je v rozpočtu posílena také z vlastních zdrojů, konkrétně výdaje směřující na zabezpečení odlehčovacích služeb a sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. V oblasti dopravy byly navýšeny výdaje na dopravní obslužnost, které se projeví koncem roku 2019 v souvislosti s plánovanými významnými změnami ve veřejné dopravě Zlínského kraje. Další posílení výdajů z vlastních zdrojů je cíleno na dotační programy vyhlašované krajem, a to především v oblasti podpory obnovy venkova a mládeže a sportu. Opětovně je vypsán program na podporu filmové tvorby. Kapitálové výdaje (investice) jsou plánovány v celkové výši 1,492 miliardy korun, a to jak na nové investiční akce, tak i na rekonstrukce stávajících zařízení ve školství, zdravotnictví, kultuře, sociální oblasti a dopravě.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

Tvorba webových stránek: Webklient