Search
Close this search box.

Rokycany připravují mobilní svozy odpadu ze zahrad

Město Rokycany opět připravuje ve spolupráci se společností Rumpold-R Rokycany s.r.o. mobilní svozy objemného komunálního odpadu a bioodpadu ze zahrad. Na obvyklá stanoviště budou v níže uvedených termínech přistaveny velkokapacitní kontejnery, a to vždy v sobotu v době od 9 do 14 hodin.
Za objemný odpad se dle obecně závazné vyhlášky č. 10/2004 považuje odpad vzniklý činností fyzických osob (vyjma fyzických osob oprávněných k podnikání), který svými rozměry přesahuje rozměry vhazovacích otvorů běžných odpadových nádob – tedy např. nábytek, koberce, lina…
Mezi bioodpad patří odpad ze zahrad – větve, dřevo, listí, trávu, rostlinné zbytky…. Větve a dřevo je potřeba oddělit od trávy a listí, přičemž tento odpad nesmí obsahovat další příměsi. Odložení uvedeného odpadu do přistavených velkokapacitních kontejnerů je pro občany s trvalým bydlištěm v Rokycanech, pro vlastníky rekreačních objektů a vlastníky neobydlených domů bezplatné. Náklady spojené s obsluhou kontejnerů a s likvidací odpadu hradí město Rokycany.

Termíny svozů odpadu pro jaro 2018:

7. 4. 2018 – ul. Raisova – u pekárny Frídel, křižovatka ul. Lužická a Libušina, ul. Polní,
ul. J. Knihy – u veřejných WC

14. 4. 2018 – Borek – u hřiště, ul. K Potoku – Páclovna, ul. Litohlavská – Černý kříž,
ul. Přemyslova – u Trhovky

21. 4. 2018
– zahrádkářská kolonie pod Čilinou, ul. Plzeňská – u veteriny, Fügnerovo náměstí, Práchovna

28. 4. 2018 – zahrádkářská kolonie Němčičky, ul. Voldušská – parkoviště u NsP, křižovatka ul. Barákova a V. Nového, Borek – u bývalé STS

5. 5. 2018 – zahradní kolonie pod Žďárem, ul. Pražská – u čerpací stanice, sídliště Železná – bývalé potraviny Pauch, ul. B. Němcové – u obchodu Albert

Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad budou přistaveny na všech uvedených stanovištích, mimo stanovišť v ul. J. Knihy (u veřejných WC), v ul. B. Němcové (prodejna Albert) a na sídlišti Železná (bývalé potraviny Pauch).
V případě, že nebude na některém stanovišti kontejner momentálně k dispozici, vyčkejte prosím přistavení jiného prázdného kontejneru nebo využijte kontejner na jiném stanovišti.

Do velkokapacitních kontejnerů na objemný komunální odpad nelze odkládat:
– odpady z podnikatelské činnosti
– komunální odpady vzniklé mimo k.ú. Rokycany a k.ú. Borek u Rokycan
– chladničky, mrazáky a další elektroodpad (např. televizory, monitory, počítače, apod.)
– nebezpečné složky komunálního odpadu (např. baterie, zbytky barev, ředidel, nepoužitelná léčiva, suché elektrické galvanické články, apod.)
– pneumatiky
– stavební odpad a výkopovou zeminu
– papír, sklo, plasty, textil

Předávaný odpad je nutné na stanovišti uložit do odpovídajícího kontejneru podle pokynů obsluhy. Odpady, které do velkokapacitních kontejnerů ukládat nelze, jako například chladničky, mrazáky, televizory a jiný elektroodpad, nebezpečný odpad, pneumatiky, papír, sklo, plasty a textil, lze předávat celoročně ve sběrných dvorech.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient