Rekonstrukce kuchyně vimperské základní školy vyjde město nejméně na 11 milionů

(Aktualizováno před )

S koncem první červnové dekády ukončila na více než tři měsíce svůj provoz školní kuchyně v Základní škole T. G. Masaryka ve Vimperku. Důvodem této dočasné výluky v provozu kuchyně je zahájení její rekonstrukce, o kterou vedení ZŠ TGM na základě požadavků a připomínek hygieniků i na základě neuspokojivých výsledků různých revizí usilovalo již několik let. Po zajištění nezbytné projektové přípravy a stavebního povolení se pro letošní rok podařilo v městském rozpočtu vyčlenit celkem 12 miliónů korun, jež jsou prioritně určeny na pokrytí veškerých nákladů spojených s touto stavební akcí. Zrekonstruovány budou prostory varny, jídelny i kuchyňského zázemí, do něhož bude v rámci rekonstrukce konečně zřízen samostatný vstup určený pro zajištění možnosti provádění zcela odděleného zásobování kuchyně.

Cena za stavební rekonstrukci kuchyně, jídelny a kuchyňského zázemí by měla dle uzavřené smlouvy o dílo činit cca 9,32 mil. Kč a práce by měly být ukončeny nejpozději do 30.9.2018.

Drtivá většina finančních nákladů této stavby zůstane skryta, a to zejména v nových konstrukcích podlah či v nákladných opatřeních proti pronikání zemní vlhkosti, jež budou plnit svou funkci pod novými podlahami, omítkami či novými obklady stěn. Další významnou část investovaných prostředků pohltí nová okna a dveře, stropní podhledy, nové rozvody vody, kanalizace, elektřiny a velmi drahá technologie zcela nové vzduchotechniky.

Proto zůstane skutečností, že se z pohledu běžného strávníka nic zásadního nezmění. V nezměněné stavební dispozici bude v jídelně uvítán pouze modernějším a příjemnějším prostředím s novými okny, opravenými omítkami, novou podlahovou krytinou či obklady stěn a novým stropním podhledem. To, co je základem a hlavním cílem rekonstrukce, se totiž týká hlavně a zejména prostředí varny včetně jejího zázemí, a to z důvodu potřeby uvedení těchto prostor do souladu s aktuálními předpisy a standardy v oblasti zajišťování školního stravování.

S ohledem na zahájenou stavební rekonstrukci dojde také k výměně převážné většiny kuchyňských spotřebičů, mycích, pracovních a odkládacích stolů a prakticky ke kompletní výměně dožilého vybavení všech skladů. Tato samostatně řešená zakázka vyjde město na dalších takřka 1,48 mil. Kč.

Současné očekávané náklady na rekonstrukci kuchyně v ZŠ TGM tedy představují celkem cca 10,8 mil.Kč, což ovšem neznamená, že tato suma nutně musí být konečná.

Diskuze

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz