Rekonstrukce koridoru Gymnázia Ostrov začala

Slavnostním poklepem na základní kámen byla 11. června odstartována rekonstrukce koridoru mezi budovami ostrovského gymnázia a přístavba šaten. U základního kamene stavby se setkali zástupci Karlovarského kraje jako zřizovatele gymnázia, ředitel školy, starosta města Ostrov a zástupce společnosti, která stavbu provádí.

Karlovarský kraj nechal zbourat starý koridor, na jeho místě nově vznikne moderní spojovací chodba. Náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Dalibor Blažek při zahájení stavby vysvětlil: “Starý koridor žáci i učitelé a další zaměstnanci školy využívali od 60. let minulého století, kdy bylo ostrovské gymnázium naposledy přestěhováno do zbrusu nového školního areálu. Během postupujících let koridor chátral a bez pořádného oblečení tudy byl problém v zimě projít. Nyní se budou moci učitelé i žáci těšit, že v prvních měsících školního roku začne sloužit koridor nový, k dispozici budou mít také uzamykatelné skříňky jako náhradu za původní drátěné kóje. Kraj na tuto akci vynaloží 23, 3 milionu s DPH.”

Jak na místě uvedl člen Rady Karlovarského kraje a zastupitel města Ostrov Jan Bureš, koridor vlastně od počátku nesplňoval kritéria stavby vhodné do Podkrušnohoří. V nadsázce uvedl vlastní zkušenost z doby studií na ostrovském gymnáziu, kdy se v zimě dalo v koridoru téměř bruslit a v létě v něm bylo neúnosné horko. Dodal také, že ostrovské gymnázium konečně bude mít šatny odpovídající standardům 21. století.

Ředitel gymnázia Jaroslav Šafránek připomněl dlouhý boj o změnu, kdy tzv. v šuplíku ležela studie i projekt na nový koridor, ale zřizovatel – kraj v minulosti na prosby neslyšel. „Neuvěřitelné se stává skutkem, po prázdninách budeme mít krásný koridor a důstojné šatny,“ uvedl ředitel ostrovského gymnázia.

„Nový hlavní vstup pro studenty je navržen západně od vstupu do pavilonu A, přímo do vstupní haly navazující na koridor,“ upřesnil Václav Skopový, zástupce realizátora stavby, společnosti Mudicon s tím, že v šatnách budou umístěny uzamykatelné skříňky pro 600 studentů, vznikne nový skladový prostor a propojení jednotlivých pavilonů bude bezbariérové. S dokončením stavby se počítá nejpozději do 15. října.

Starosta města Josef Železný k rekonstrukci říká: „Ostrov dlouhodobě pečuje o své školy, které zřizuje, a proto velmi pozitivně vnímáme modernizaci krajského školského zařízení, po které pedagogové, studenti i veřejnost tak dlouho volali.“

Převzato ODTUD

Diskuze

Scroll to Top
Web spravuje Webklient