Rekonstrukce chodníku v Lounech je úspěšně dokončená

Koncem listopadu byla dokončena rekonstrukce chodníků, přilehlého parkoviště s kapacitou 15 míst, autobusové zastávky Luna a vedení veřejného osvětlení v ulici SNP, která byla spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a to ve výši 4.546.999,99 Kč (85% uznatelných nákladů) z celkové ceny za dílo 9.570.138,78 Kč. Zhotovitelem byla firma Michal Bajušev, Veletice.

V současné době bylo zažádáno o kolaudační souhlas. Stavba již byla zpřístupněna občanům.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient