Radnice jednala se zástupci SVJ z ulice 5.května

(Aktualizováno před )

V pondělí 25. června proběhlo v zasedací místnosti Rady města setkání představitelů radnice se zástupci společenství vlastníků jednotek (SVJ) z ulice 5. května, Pelhřimov ohledně navrhované studie parkování. Cílem radnice bylo zjistit, zda varianta navrhovaného řešení je v souladu s požadavky obyvatel dané lokality.

Návrh studie se zabývá nejen parkovacím stáním (38–40 míst), ale především i celkovou úpravou jako je oprava stávající vozovky (nový povrch) či vybudování nového chodníku s plochou pro kontejnery, jak podrobně vysvětlil projektant Ing. Martin Liška. „Jednou z priorit radnice je rozšíření parkovacích ploch pro rezidenty lokality i s řešením invalidního stání. Všechny zásahy, ale musí být v souladu se zelení, stejně tak se musí brát ohled na inženýrské sítě“, uvedl mimo jiné místostarosta Ladislav Med. V současné době se dokončuje projekt na revitalizaci zeleně v celém území sídliště. Vytvoření parkovacích míst obyvatelé vítají. Jedním z požadavků zástupců bylo začlenit průchozí chodník starým sídlištěm (směr z autobusového nádraží) do plánu zimní údržby. V souvislosti s budováním kruhové křižovatky u Kina probíhá v současné době jednosměrný provoz v ulici Friedova a Mikuláše z Pelhřimova, ten chtějí obyvatelé 5. května do budoucna zachovat. Další jednání je naplánováno na září letošního roku.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz