Search
Close this search box.

Radar v Rosicích plní svůj účel, doprava ve městě se zklidnila

Zhruba tři měsíce je ve zkušebním provozu úsekový radar v ulici Generála Svobody v Rosicích, jehož nákup financovalo město. Zdá se, že instalace přístroje, který v silně frekventované ulici nepřetržitě měří rychlost automobilů projíždějících v obou směrech a vozidla hříšníků zaznamená, nese své ovoce.

„Radar za první tři měsíce fungování zaznamenal zhruba 400 překročení nejvyšší povolené rychlosti, tedy v průměru pět přestupků denně,“ uvedl ředitel pardubické městské policie Rostislav Hübl s tím, že zároveň s umístěním úsekového radaru bylo v ulici Generála Svobody zrušeno omezení rychlosti na 40 kilometrů v hodině a automobily zde mohou jezdit padesátikilometrovou rychlostí. „I když zatím máme jen dílčí výsledky, je evidentní, že instalace úsekového radaru zafungovala a drtivá většina řidičů nejvyšší povolenou rychlost respektuje,“ dodal starosta městského obvodu VII Vítězslav Čapek, který pořízení úsekového radaru pro tuto lokalitu inicioval.

Průjezd ulicí Generála Svobody využívají motoristé, kteří se chtějí vyhnout kolonám v okolí nádraží a volí raději cestu přes rosický most. Do instalace radaru tu platilo omezení rychlosti na 40 kilometrů v hodině, řada motoristů ho však nerespektovala, přesto, že zde strážníci často měřili rychlost přenosným radarem. Našli se i řidiči, kteří se obcí řídili až stokilometrovou rychlostí. „Přitom se v ulici pohybuje řada chodců, chodí tu školní děti a chodníky oddělující vozovku od vstupů do rodinných domů jsou úzké, často nedosahují ani dvoumetrové šíře. Proto bylo třeba dopravu v tomto úseku zklidnit,“ vysvětlil starosta Vítězslav Čapek, proč o instalaci radaru usiloval. Průjezd Rosicemi je silně frekventovaný. Podle statistiky městské policie jím během jednoho měsíce projede až 300.000 vozidel.

„Ukazuje se, že průjezdový radar působí na řidiče preventivě. Pokud čísla v ostrém provozu radaru potvrdí, že radar dopravu opravdu zklidnil, budeme uvažovat o dalších úsecích, kde by k takovému preventivnímu opatření mohlo dojít. Bezpečnost je pro město priorita,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Úsekový radar je zhruba od poloviny prosince v nepřetržitém zkušebním provozu. „Ostrý“ provoz zahájí 2. dubna. Může 24 hodin denně monitorovat podstatnou část kritického úseku v obou směrech jízdy. Vozidlo, které překročí nejvyšší povolenou rychlost, systém podle SPZ automaticky identifikuje a s jeho provozovatelem „zahájí“ přestupkové řízení, tedy založí spis, vyhotoví výzvu k uhrazení pokuty za porušení pravidel silničního provozu atd.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient