Prostějov zná výsledek diagnostiky mostu přes dálnici D45 v Žešově

Pravidelná a každoroční prohlídka mostu přes dálnici a letošní jeho diagnostika vysílají jasný signál o správném postupu při omezení jeho provozu.

„Nedávné uzavření mostu pro motorovou dopravu, z důvodu nerespektování dopravního značení s omezením hmotnosti projíždějících vozidel do 10 tun (opatření z hlavní prohlídky mostu), se ukazuje jako naprosto správné. Na mostě je v současnosti osazeno zákazové dopravní značení pro vjezd motorovým vozidlům a dále jsou zde instalovány dopravní sloupky jako fyzická zábrana vjezdu především těžké zemědělské techniky,“ popsal situaci 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil s tím, že tímto postupem chce vedení města předejít případným vážným problémům.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o most přes dálnici D46, kde jakékoliv závady (odpadávající betonová krycí vrstva výztuže atd.) mohou mít vážné následky na bezpečnost dopravy, je nutné jeho stav řešit dle doporučení z hlavní prohlídky a nedávné diagnostiky mostu,“ doplnil Pospíšil s tím, že výsledek hovoří zcela jasně. Stav spodní stavby mostu, stav nosné konstrukce a celkový stav mostu je hodnocen jako špatný a jeho použitelnost je hodnocena jako podmíněně použitelná. Vedení města Prostějova rozhodlo o jeho rekonstrukci.

„Bezprostředně po té, co padlo toto rozhodnutí, jsme na osobním setkání o situaci informovali občany Žešova. Závažnost a rozsah závad a poruch nesnese velký odklad a ani částečné opravy. Zbytečný odklad by mohl způsobit násobné navýšení nákladů,“ dodal 1. náměstek Pospíšil a přidal finanční odhad opravy:

Předpokládané náklady na celkovou rekonstrukci mostu pro zachování jeho účelu a obnovení jeho provozuschopnosti jsou zhruba 11 milionů korun (včetně DPH).

Průzkum stavu mostu provedla společnost Mostní vývoj, s.r.o., DIAGNOSTIKA, Brno.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web spravuje Webklient